Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

 
Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.
 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange jest kierownikiem Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz założycielem i dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu.
 Jest lekarzem, naukowcem i organizatorem w obszarze immunologii i hematologii łącząc te dwie specjalności w klinice zorientowanej na leczenie hematologiczne i przeszczepianie szpiku kostnego. Prowadzi najdłużej działający w Polsce oddział przeszczepiania szpiku i Krajowy Bank Dawców Szpiku. W okresie 24 letniej działalności wykonano 955 przeszczepień a około 1000 chorych rocznie korzysta z opieki i leczenia w obszarze hematologii i immunoterapii. Był wieloletnim członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Immunogenetyki, założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego. Ponadto jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej.
Jest autorem lub współautorem 202 prac naukowych, a skumulowany wskaźnik oddziaływania za ostatnie 5 lat wynosi 115.705, co wyróżnia zespół Prof. Langego spośród innych placówek medycznych w Polsce. Prace z zakresu immunologii nowotworzenia i transplantacyjnej weszły na trwałe do dorobku światowego w tych dziedzinach. Zainicjował prowadzone cały czas przez Jego Zespół warsztaty kontroli jakości typowania tkankowego (HLA) dla 30 placówek wschodniej i środkowej Europy począwszy od St. Petersburga po Istambuł. Prace z dziedziny transplantologii i immunogenetyki wyróżniane były trzykrotnie na europejskich zjazdach naukowych.