Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum ogłoszeń

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zamówienia publiczne 2019

Data ogłoszenia przetargu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Specyfikacje i załączniki Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, modyfikacje Wyniki postępowania
19 Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, pn.
 
Dostawa produktów leczniczych wynikająch z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Znak sprawy: ZP/11/2019

Załącznik nr 9 - Klucz publiczny znajduje się na stronie BIP Zamawiającego.

Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań” dostępnej bez logowania.14 Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.:

Dostawa mikromacierzy i odczynników do genomowej hybrydyzacji porównawczej (CGH) człowieka

ZP/13/2019

30 Maj 2019

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, pn.
Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres od dnia zawarcia umowy do 27.08.2019 r.
Znak sprawy: ZP/09/2019

30 Maj 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjengo do założenia hodowli MSC, wymiany medium i pozyskania hodowli MSC w warunkach GMP

Znak sprawy: ZP/12/2019.

Zamówienie realizowane w ramach Projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

28 Maj 2019

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, pn.
Usługi transportu sanitarnego pacjentów oraz krwi i materiałów krwiopochodnych od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/10/2019


15 Maj 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA

Znak sprawy: ZP/7/2019.

23 Kwiecień 2019

Zapytanie ofertowe - prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.
"Usługa serwisu aparatu 3130 Genetic Analyzer wraz z przeglądem oraz aktualizacją urządzenia współpracującego."
Znak sprawy: ZO/04/2019

17 Kwiecień 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i odczynników do hodowli komórkowych.

Znak sprawy: ZP/5/2019.

Zamówienie realizowane w ramach Projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

12 Kwiecień 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa systemu do oceny kondycji, żywotnosci, migracji, inwazji komórek w czasie rzeczywistym.

Znak sprawy: ZP/2/2019.

Zamówienie realizowane w ramach Projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

11 Kwiecień 2019
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, pn.
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania morfologii 5 diff wraz z dzierżawą analizatora i wyposażeniem przez okres 12 miesięcy.
Znak sprawy: ZP/06/2019