Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum ogłoszeń

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zamówienia publiczne 2019

Data ogłoszenia przetargu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Specyfikacje i załączniki Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, modyfikacje Wyniki postępowania
10 Październik 2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., oraz od 01.01.2020r. do 31.12.2020r

08 Październik 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa materiałów do hodowli, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz analizatora do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, z podziałem na zadania/pakiety, przez okres 36 miesięcy

18 Wrzesień 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I locus A,B,C oraz klasy II locus DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSP na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości w okresie 12 miesięcy oraz programu do analizy

18 Wrzesień 2019

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu za okres od dnia 01.01.2019-31.12.2019 i 01.012020-31.12.2020

09 Wrzesień 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do 02.09.2020 r.

ZP/14/201919 Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, pn.
 
Dostawa produktów leczniczych wynikająch z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Znak sprawy: ZP/11/2019

Załącznik nr 9 - Klucz publiczny znajduje się na stronie BIP Zamawiającego.

Wykonawca może także pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań” dostępnej bez logowania.14 Czerwiec 2019

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.:

Dostawa mikromacierzy i odczynników do genomowej hybrydyzacji porównawczej (CGH) człowieka

ZP/13/2019

30 Maj 2019

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, pn.
Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres od dnia zawarcia umowy do 27.08.2019 r.
Znak sprawy: ZP/09/2019