Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum ogłoszeń

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zamówienia publiczne 2018

Data ogłoszenia przetargu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Specyfikacje i załączniki Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, modyfikacje Wyniki postępowania
06 Luty 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
„Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania na cytometrze przepływowym przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”
Znak sprawy: ZP/3/2018
Ogłoszenie o zamówieniu

 


 

19 Styczeń 2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Usługę wykonania koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego niezbędnych do realizacji robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pawilonu szpitalnego dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

17 Styczeń 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

„Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy.”
Znak sprawy: ZP/5/2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu

11 Styczeń 2018

Przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.: Usługa żywienia – przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów DCTK z KBDSz

11 Styczeń 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

„Usługa ochrony osób i mienia w Pracowni Propagacji i Modyfikacji Komórek do wykorzystywania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy”
Znak sprawy: ZP/2/2018
Ogłoszenie o zamówieniu
03 Styczeń 2018

Przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.:Usługa pralnicza świadczona dla DCTK  z KBDSz.
Nr sprawy: ZP/1/20178

Ogłoszenie o zamówieniu