Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum ogłoszeń

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zamówienia publiczne 2018

Data ogłoszenia przetargu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Specyfikacje i załączniki Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, modyfikacje Wyniki postępowania
19 Grudzień 2018

Zapytanie ofertowe - prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.
"Dostawa 10 zestawów do koncentracji autologicznych komórek macierzystych ze szpiku kostnego."

Znak sprawy: ZO/14/2018


06 Grudzień 2018
 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
Dostawa kompletnego zestawu odczynników do typowania specyficzności HLA locus
A, B, C, DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSO, dedykowanych do  aparatu  Mr. SPOT, u chorych, najbliższych członków rodziny, dawców niespokrewnionych  i potencjalnych dawców szpiku wraz z dzierżawą aparatu przez okres 12 miesięcy.

Znak sprawy: ZP/23/2018


23 Listopad 2018
 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

"Dostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I locus A, B, C oraz HLA klasy II locus DRB1, DQB1 oraz DPB1 metodą SBT (sequencing base typing) na wysokim poziomie rozdzielczości przez okres 12 miesięcy oraz programu do analizy.”
Znak sprawy: ZP/22/2018


 


 

20 Listopad 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę urządzeń laboratoryjnych z podziałem na zadania.
Znak sprawy: ZP/19/2018.

Zamówienie realizowane w ramach Projektu „Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)” NR RPDS.01.02.01-02-0177/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałania nr 1.2.1.”Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

13 Listopad 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.Dostawa sprzętu w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej””

Znak sprawy: ZP/21/2018

05 Listopad 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn."Dostawa cytometru przepływowego".

Znak sprawy: ZP/20/2018

24 Październik 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
"Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres od dnia zawarcia umowy do 27.08.2019 r."
Znak sprawy: ZP/17/2018


03 Wrzesień 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników do ilościowego oznaczania CRP i morfologii 18 parametrowej 3 diff. wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy.

Nr sprawy: ZP/18/2018

25 Lipiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania markerów wirusowego zapalenia wątroby, markerów zakażenia HIV i innych parametrów wraz z dzierżawą analizatora przez okres 12 miesięcy.

Nr sprawy: ZP/16/2018

23 Lipiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych naDostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I locus A, B, C oraz klasy II locus DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSP na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości w okresie 12 miesięcy oraz programu do analizy.

Nr sprawy:ZP/15/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

20 Lipiec 2018

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

29 Czerwiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę produktu leczniczego – methoxalen – wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Ogłoszenie o zamówieniu

22 Czerwiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę zestawów jednorazowych wraz z dzierżawą urządzenia do fotoferezy.
Ogłoszenie o zamówieniu

06 Czerwiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn. Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczenia steżenie cyklosporyny, a metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą analizatorów.

Nr sprawy: ZP/12/2018

Ogłoszenie o zamówienie

23 Maj 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
"Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy"
Znak sprawy: ZP/11/2018
Ogłoszenie o zamówieniu

16 Kwiecień 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
Dzierżawa analizatora do elektroforezy na żelach agarozowych wraz z dostawą odczynników do proteinogramu oraz immunofiksacji w surowicy i moczu przez okres 24 miesięcy."


Znak sprawy: ZP/10/2018
Ogłoszenie o zamówieniu

03 Kwiecień 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

„Dostawa odczynników do badań immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów."

Znak sprawy: ZP/8/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

08 Marzec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
„Dostawa produktów leczniczych

tygeciclinum, caspofungin, ibrutynib przez okres 3 miesięcy. "

Znak sprawy: ZP/9/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

12 Luty 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów równowagi kwasowo - zasadowej przez okres 36 miesięcy.
Ogłoszenie o zamówieniu

07 Luty 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy."
Znak sprawy: ZP/7/2018
Ogłoszenie o zamówieniu