Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum ogłoszeń

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Zamówienia publiczne 2016

Data ogłoszenia przetargu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Specyfikacje i załączniki Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, modyfikacje Wyniki postępowania
10 Listopad 2016

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę zbiornika kriogenicznego na ciekły azot do przechowywania preparatów komórkowych z systemem do kontrolowanego zamrażania.
Ogłoszenie o zamówieniu

14 Październik 2016


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I locus A, B, C oraz klasy II locus DRB1, DQB1 oraz DPB1 metodą SBT (seqencing base typing) na wysokim poziomie rozdzielczości w okresie 12 miesięcy oraz programu do analizy.


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

05 Październik 2016

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę kompletnego zestawu odczynników i akcesoriów do typowania specyficzności HLA locus A, B, C, DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSO u chorych, najbliższych członków rodziny, dawców niespokrewnionych i potencjalnych dawców szpiku wraz z dzierżawą aparatu w okresie 24 miesięcy

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.dctk.wroc.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie DCTK z KBDSz we Wrocławiu w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zwanego dalej DUUE). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniona zostanie na w/w stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu  DUUE do upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn.05.10.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

19 Wrzesień 2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu za okres od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

17 Sierpień 2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę urządzeń i akcesoriów laboratoryjnych do laboratorium mikrobiologicznego.

27 Lipiec 2016

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników do ilościowego oznaczania CRP i morfologii 18 parametrowej 3 diff. wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy.
Ogłoszenie o zamówieniu

22 Lipiec 2016

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, na:
Dostawę materiałów do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów w terminie od dnia podpisania umowy do 1.08.2019r.

  ogłoszenie o zamówieniu
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

21 Lipiec 2016

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

na „Dostawę produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do 22.06.2017r.”

ogłoszenie o zamówieniu

12 Lipiec 2016

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę urządzeń i akcesoriów laboratoryjnych do laboratorium mikrobiologicznego".
ogłoszenie o zamówieniu

29 Czerwiec 2016

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: "

Dostawę materiałów do hodowli,

identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz analizatora do automatycznego monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, z podziałem na zadania/pakiety, przez okres 36 miesięcy."
ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

20 Czerwiec 2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Kompleksową obsługą prawna Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku w zakresie prowadzonej działalności.

15 Kwiecień 2016

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO, ktorego przedmiotem jest Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: „Umowa nr INNOMED/I/1/NCBR/2014 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanegow ramach programu INNOMED pt. „Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijającym białaczkę” na podstawie decyzji ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr INNOMED/I/1/NCBR/2014 z dnia 16-06-2014.