Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Innomed

Projekt: INNOMED/I/1 /NCBR/2014

Tytuł: Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę

Akronim: CellsTherapy

Termin realizacji: 01.01.2014- 31.12.2016
 

Streszczenie: Celem projektu jest opracowanie w trakcie zaawansowanych badań przemysłowych w komórek zabijających komórki nowotworowe oraz stanowiących element i prac rozwojowych innowacyjnej skali świata metody podawania do kości krwiotwórczych, osłonowy komórek macierzystych mezenchymalnych. Przeprowadzona przez Konsorcjum analiza wskazuje, że efektem projektu będzie pierwsza taka metoda na świecie. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (LIDER) 2. Cells Therapy - Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – członek Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. 3. Dolnośląskie Centrum Transplatacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku.
 

Projekt należy do obszaru lecznicze i wyroby uwzględnieniem zastosowania w onkologii.
 

Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.