Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Struktura organizacyjna

Pion administracyjny
Dyrektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
Tel. +48 782 999 707
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : lange@dctk.wroc.pl
 
z-ca Dyrektora ds. Marketingu
Tel/fax +48 782 999 750
 
Główna Księgowa Tel. +48 782 999 704
e-mail : ksiegowosc@dctk.wroc.pl
 
z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Zespołu Techników Medycznych, Polityki Kadrowej i Administracji Tel. +48 782 999 701

 

Główny Specjalista ds. Administracji
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Tel. +48 782 999 706
e-mail : prawnik@dctk.wroc.pl
 
Dział Księgowości Tel. +48 782 999 704
e-mail : ksiegowosc@dctk.wroc.pl

 

Dział Kadr Tel. +48 782 999 702
e-mail : kadry@dctk.wroc.pl
              place@dctk.wroc.pl
 
   
Archiwum Tel. +48 782 999 719
e-mail : archiwum@dctk.wroc.pl
 
Dział rozliczeń Tel. +48 782 999 705
e-mail : rozliczenianfz@dctk.wroc.pl

 

Dział Zamówień Publicznych Tel. +48 603 336 745
Tel. +48 782 999 706
Fax.
e-mail : zamowienia@dctk.wroc.pl
 
Dział Techniczno-Administracyjny Tel. +48 782 999 720
e-mail : inwentaryzacja@dctk.wroc.pl
 
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością Tel. +48 782 999 716
e-mail : iso@dctk.wroc.pl
 
Dział Informatyki Tel. +48 782 999 725
Tel. +48 782 999 736
e-mail :  informatyk@dctk.wroc.pl

 

Sekretariat Tel. +48 782 999 707
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : sekretariat@dctk.wroc.pl
               dctk@dctk.wroc.pl
 
Kancelaria Tel. +48 782 999 711
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : kancelaria@dctk.wroc.pl

Pion szpitalny

Oddział Hematologiczny z Oddziałem Nowotworów Krwi  
Oddział Transplantologiczny z Oddziałem Intensywnej Terapii  
Oddział Chemioterapii Onkologicznej  
Oddział Immunologii Klinicznej  
Dyżurka lekarska Tel. +48 782 999 711
e-mail : lekarze@dctk.wroc.pl
 
Dietetyk Tel.: +48 782 999 712
e-mail : dietetyk@dctk.wroc.pl
 

Pion pielęgniarsko-medyczny

Kierownik ds pielęgniarstwa i zespołów techników medycznych Tel. +48 782 999 701

 

Dyżurka pielęgniarska
Tel. +48 782 999 710
        +48 782 999 735

e-mail : pielegniarki@dctk.wroc.pl
 

Pion Krajowego Banku Dawców Szpiku

P. O. Z-cy dyrektora d/s
Krajowego Banku Dawców Szpiku
Tel. +48 782 999 729
Fax. +48 71 79 119 99

e-mail : bank@dctk.wroc.pl
 

Poradnia Genetyki
i kwalifikacji do Przeszczepiania Szpiku
Tel. +48 782 999 707

 

Poradnia Dawców Szpiku Tel. +48 782 999 714
e-mail: lekarze@dctk.wroc.pl
 
Koordynator poszukiwania
niespokrewnionego dawcy
Tel. +48 782 999 729
Fax. +48 71 79 119 99
e-mail : bank@dctk.wroc.pl
 
Laboratorium Typowania Antygenów Zgodności Tkankowej (HLA) Tel. +48 782 999 727
e-mail: hla@dctk.wroc.pl
   
Pracownie diagnostyczne Pracownia Immunologiczna

Pracownia Serologii i Wirusologii

Pracownia Zamrażania Materiału Transplantacyjnego

Pracownia Obróbki Szpiku i Materiału Transplantacyjnego

Tel. +48 782 999 728

Pion poradni

Kierownik Tel. +48 782 999 703
e-mail : rejestracja@dctk.wroc.pl

Poradnia Hematologiczna z Poradnią Nowotworów Krwi

Poradnia Transplantologiczna z Poradnią Transplantologii Szpiku

Poradnia Onkologiczna z Poradnią Chemioterapii

Poradnia Immunologiczna

Pracownia Cytoaferezy
Tel. +48 782 999 709

Ośrodek badawczo-rozwojowy

Kierownik Tel. +48 71 79 119 87