Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Publikacje

Ważniejsze publikacje
 

Lange A., Marcinek I., Pacuszko T.: 
Hematopoietic progenitor cell transplantation in Poland: 
structure and clinical practice.
 
Annals of Transplantation, 1996, vol. 1(1), 63-66. Lange A., Karabon L., Klimczak A., Dłubek D., 
Bogunia-Kubik K., Świder C., Suchnicki K.: 
Serum IFN-? and CRP levels as predictors of acute GvHD 
in allogeneic hematopoietic precursors cells (marrow or PBPC) recipients.
 
Transplantation Proceedings, 1996, 28(6) 3522-3525 

Lange A.:
Strategy of conditioning therapy for hematopoietic cell transplantation.
Reports of Practical Oncology, 1996, vol. 1(1), 25-28. 

Dłubek D., Klimczak A., Łaba A., Lange A.:
Immunologiczne aspekty przeszczepiania komórek hematopoetycznych.
"Przeszczepianie komórek hematopoetycznych", Wyd. PANOPTICOS Poznań, 1996, 86-94. 

Tomeczko J., Pacuszko T., Napora P., Lange A.:
Treatment intensification which includes high-dose indukction improves survival of lung caricinoma patients treated by high-dose chemotherpy with hematopoetic progenitor cell rescue but does not prevent high rate of relapses.
Bone Morrow Transplant.18, suppl.1,44-47, 1996. 

Schmitz N, Bacigalupo A, Labopin M, Majolino I, Laporte JP, Brinch Cook G, Deliliers GL, Lange A., Rozman C., Garcia-Conde J, Finke J, Domingo-Albos A, Gratwohl A:
Transplantation of peripheral blood progenitor cells from HL identical sibling donors. European Group for Blood and Marro Transplantation (EBMT).
Br J Haematol 1996,95(4),715-723 

Mackiewicz A., Kapcińska M., Łaciak M., Malicki J., Murawa P., Nowak J., Sibilska E., Wiznerowicz M., Bręborowicz D., Lange A., Hawley R.G., Heinrich P.C., Rose-John S.:
Human melanoma gene therapy: from animal studies to clinical trials.
Biotechnologia, 1996, 4(35), 42-54 

Klimczak A., Lange A.:
Immunopatomorfologiczna ocena apoptozy w reakcji GvH u chorych po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego.
Alergologia, Astma, Immunologia, 1996, 1(2), 99 

Milewicz A., Klimczak A., Karabon L. Lange A., Tupikowska-Bednarek, Szymanek J., Bidzińska B.:
IL-6 in cyst fluid and autoantibodies in sera in patients with GrossCyst Breast Benign diesease.
Gynecological Endocrinology, vol. 10 sup. 4, 1996 

Lange A.:
Wysokodawkowana chemioterapia w chłoniakach nieziarniczych.
Współczesna Onkologia, 1997, 1, 32-35. 

Bogunia-Kubik K., Świder C., Polak M., Pacuszko T., Lange A.:
NcoI polymorphism within the TNF? promoter region and the first intron of TNFß gene in association with DRB1 specificities in healthy volunteers.
Immunogenetics: Advances and Education (eds. AJ. Madrigal, M. Bencova, D. Middleton & D. Charron). Kluwer Acad. Publishers, NATO ASI Series, 3. High Technology - vol. 35, 1997, 163-168. 

Tomeczko J., Napora P., Dłubek D., Pacuszko J., Bocheńska J., Teucher T., Schmitz H., Lange A.:
Adjuvant spleen ultrafiltrate immunotherapy in unresectable advanced non small cel lung cancer.
Arzniem.-Forsch./Drug Res., 1997, vol. 47(II) Nr 12, 1411-1416 

Seitzer U., Świder C., Stuber F., Suchnicki K., Lange A., Richter E., Zabel P., Muller-Quernheim J., Flad H-D., Gerdes J.:
Tumor necrosis factor alpha promoter gene polymorphism in sarcoidosis.
Cytokine, 1997, 9(10), 787-790. 

Tomeczko J., Pacuszko T., Klimczak A., Lange A.:
Wysokodawkowa chemioterapia z przeszczepianiem autologicznych komórek progenitorowych układu krwiotwórczego w raku drobnokomórkowym płuc (High dose chemotherapy with autologus peripheral blood progenitor cells transplantation in small cell lung cancer).
Współczesna Onkologia, 1997, 3, 41-44 

Bogunia-Kubik K.:
Metody typowania antygenów zgodności tkankowej locus HLA-DR oparte na analizie DNA.
Post. Hig. Med. Dośw., 1997, 51(5), 479-498 

Lange A.:
Nauki medyczne w Polsce Zachodniej spostrzegane przez lekarza, immunologa i wrocławianina. 
50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Ossolineum, Oddział PAN Wrocław, 1997, 136-145. 

Jungerman M., Sędzimirska M., Lange A., Witt M.:
Application of microsatellite markers for monitoring of reconstitution pattern in patients after bone marrow transplantation/peripheral blood progenitor cell transplantation.
Arch. Immunol. Ther. Exp., 1998, 46, 39-43 

Pazdur J., Płoski R., Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A., Jastrzębska E., Ryżewska 
Can HLA-DRB1 typing have prognostic value in patients with undifferentiated chronic arthritis ? 
Tissue Antigens, 1998, 51, (Letter to the Editor), 678-680. 

Tomeczko J., Pacuszko T., Klimczak A., Lange A.:
High-dose chemotherapy in small cell lung cancer: results and factors affecting the outcome of the procedure 
Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl. 3, S108-S110 

Perey L., Rosti G., Lange A., Bosquee L., Pasini F., Humblet Y., Hamdan O., Pampallona S., Leyvraz S.:
Final results of the EBMT study of sequential high-dose ICE with circulating progenitor cells (CPC) in small cell lung cancer (SCLC). 
Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl. 3, S111-S114. 

Mackiewicz A., Kapcińska M., Wiznerowicz M., Malicki J., Nawrocki S., Nowak J., Murawa P., Sibilska E., Kowalczyk D., Lange A., Hawley RC., Rose-John S.:
Immunogene therapy of human melanoma. Phase I/II clinical trial.
Adv. Exp. Med. Biol., 1998, 451, 557-560 

Sędzimirska M., Pacuszko T., Klimczak A., Kichler O., Suchnicki K., Bocheńska J., Dłubek D., Karabon L., Lange A.:
Hematopoietic cell transplantation: activity and results of the BMTUnit, K.Dłuski Hosp/Inst. Immunol & Exp. Therapy, Wrocław, Poland.
Bone Marrow Transpl., 1998, 22, suppl.4, S57-59. 

Jungerman M., Sędzimirska M., Lange A., Witt M.:
Application of microsatellite markers for monitoring of reconstitution pattern in patients after bone marrow transplantation/peripheral blood progenitor cell transplantation.
Arch. Immunol. Ther. Exp., 1998, 46, 39-43 

Dłubek D., Pacuszko T., Suchnicki K., Lange A.:
G-CSF mobilized leukapheresis products: cellular characteristics and clinical performance in allografting.
J. Hematotherapy, 1999, vol. 8, 157-166 

Lange A.:
Zbadanie i wykorzystanie relacji pomiędzy ekspresją protoonkogenów a odpowiedzią na immuno/chemioterapię. Badanie ekspresji genu Bcr-abl w przewlekłej białaczce szpikowej w odniesieniu do odpowiedzi na IFNa i jako zwiastuna niekorzystnego zwrotu choroby. Badanie ekspresji onkogenów w raku jajnika (erb-b2, bcl-2) i mRNA dla interleukiny 6 w odniesieniu do odpowiedzi na IFNa i chemioterapię.
"Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Program DIAMOL'1996. Spotkanie laureatów" wyd. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1999, str. 97-100. 

Sozańska B., Dudycz-Sulicz K., Skopczyńska H., Dłubek D., Dybko J., Bernatowska Matuszkiewicz E., Lange A.: 
Alternatywny przeszczep komórek hematopoetycznych u dzieci z zespołami niedoboru odporności (procedura, wyniki). Alternative hematopoietic progenitor cells transplantation in children with immunodeficiency syndromes (procedure, results).
Nowa Pediatria, 1999, 15, 81-86. 

Świder C., Schnittger L., Bogunia-Kubik K., Gerdes J., Flad H.-D., Lange A., Seitzer U. :
TNFa and HLA-DR genotyping as potential prognostic markers in pulmonary sarcoidosis.
Eur. Cytokine Network, 1999, vol. 10(2), 143-146. 

Kryczek I., Gryboś M., Lange A.:
Produkcja IL-6 charakteryzuje komórki raka jajnika i ma znaczenie biologiczne i kliniczne (Biological and clinical impact of IL-6 production by ovarian carcinoma cells).
Współczesna Onkologia, 1999, 3(5), 195-198 

Leyvraz S., Perey L., Rosti G., Lange A., Pampallona S., Humblet Y., Bosquee L., Pasini F., Marangolo M.:
Multiple courses of high-dose Ifosfamide, Carboplatin and Etoposide with peripheral blood progenitor cells and filgrastim for small cell lung cancer: a feasibility study from the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 
J. Clin. Oncology, 1999, p. 3531-3539 

Klimczak A., Lange A.:
Apoptosis of keratinocytes is associated with infiltration of CD8+ lymphocytes and accumulation of Ki67 antigen.
Bone Marrow Transplantation,2000,26(10), 1077-1082 

Kryczek I., Gryboś M., Karabon L., Klimczak A., Lange A.:
IL-6 production in ovarian carcinoma is associated with histiotype and biological characteristics of the tumor and influences local immunity.
Brit. J. Cancer, 2000, vol. 82(3), 621-628. 

Bogunia-Kubik K., Łaba A., Lange A.:
Sprawozdanie z warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej. Report from the Quality Control Workshop for HLA typing.
Acta Hematol. Pol., 2000, 31(2), 205 -211 

Bogunia-Kubik K., Perez-Cruz I., Fallen P.R., Madrigal J.A., Cohen S.B.A.:
Cord blood lymphocytes have a low frequency of cytokine producing T and NK cells due to a high threshold for activation.
Immunology Letters, 2000, 72, 145-146. 

Bogunia-Kubik K., Lange A.:
Typowanie antygenów zgodności tkankowej u potencjalnych dawców i biorców przeszczepów komórek hematopoetycznych. HLA typing in potential donors and recipients of hematopoietic stem cell transplantation.
Acta Hematol. Pol., 2000, 31(2), 113-125 

Bogunia-Kubik K., Łaba A., Grzywacz B., Polak M., Lange A.:
Report from the proficiency testing of HLA class I typing for Central East Europe.
EFI Newsletter, 2000,31, 1-4 

Bogunia-Kubik K.:
A Polish perspective - BSI-ICN 1999 fellowship.
Immunology News, 2000, 7.1, 20-21. 

Bogunia-Kubik K.:
Report from the 14th European Histocompatibility Conference: Abstract Session VI: Minor histocompatibility antigens, cytokine gene polymorphism and NK cells.
EFI Newsletter, 2000, 30, 18-20. 

Lange A., Dłubek D., Gryboś M., Klimczak A., Kryczek I.:
Biologiczne uwarunkowania wysokodawkowej chemioterapii w rakach sutka, jajnika i raka drobnokomórkowego płuc. (On the use of biological parameters in prediction of response to high dose chemotherapy in breast, ovarian and small cell lung cancer).
Współczesna Onkologia, 2000, 4(5), 203-206. 

Cohen S.B.A., Woolley J., Bogunia-Kubik K., Natarajan P., Kotecha R., Belaramani L., Fallen P.R., Perez-Cruz I., Madrigal J.A.:
Macrophage colony stimulating factor (M-CSF) within cord blood sera may be partially responsible for the reduced proliferaton of cord blood T cells.
IF 2.43 Eur. Cytokine Netw., 2000, Oct. 11(4), 608-617. 

Łaba A., Koćwin E., Lange A.:
Badania serologiczne i cytochemiczne w nadzorze zakażenia wirusem cytomegalii lub jego reaktywacji po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych.
Pol. Arch. Med. Wewn., 2000, CIII, vol. 5-6, 241-246. 

Bogunia-Kubik K., Łaba A., Lange A.:
Sprawozdanie z II tury warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej.
Postępy Hig. Med. Dośw., 2000, 54(6), 759-766. 

Lange A., Dłubek D., Lange J.:
Anti-T-lymhocyte globulin in conditioning of hematopoietic stem cell transplantation in aplastic anemias in children.
Lectures to the Second ATG-Fresenius-Satellite-Symposium, wyd. Fresenius HemoCare, Germany, 2000,26, s.10-17. 

Jółkowska J., Wachowiak J., Lange A., Kwissa M., Witt M.:
Molecular assessment of Post-BMT chimerism using various biologic specimens and automated DNA sizing technology.
Journal of Hematotherapy& Stem Cells Research, 2000, vol 9, 263-268 

Bogunia-Kubik K., Tomeczko J., Suchnicki K., Lange A.:
HLA-DRB1*03, DRB1*11 or DRB1*12 and their respective DRB3 specificities in clinical variants of sarcoidosis.
Tissue Antigens, 2001, Jan, 57(1), 87-90 

Bogunia-Kubik K.: 
Wytwarzanie cytokin przez komórki krwi obwodowej i pępowinowej - porównanie i próba wyjaśnienia istniejących różnic.
Post. Hig. Med. Dośw., 2001, 55(5), 629-641 

Lange A., Dłubek D., Pacuszko T., Dybko J., Wysoczańska B., Łaba A., Bocheńska J.:
Purification and characterization of haematopoietic stem cell.
Advances in Tissue Banking, 2001, vol. 6, 

Lange A., Grzywacz B., Łaba A.:
Reminiscences from the Central East European Workshop on HLA.
EFI Newsletter 2001, 34, 9 

Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A.:
TNF-alpha and TNF-beta polymorphic features associate with toxic complications in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Proceedings of the "European Federation of Immunological Societies - EFIS 2000" (Poznań , Poland, September, 23-27, 2000),eds. Mackiewicz A., Kurpisz M., Żeromski J., publ., Monduzzi Editore, Bologna(Włochy), 2001, 211-217. 

Bogunia-Kubik K., Natarajan P., Wolley J., Alcocer M., Brown S., Fallen P., Madrigal J.A., Cohen S.B.A.:
Cord blood serum enhances reactivity of T cells to IL-2. Proceedings of the "European Federation of Immunological Societies - EFI 2000",(Poznań, Poland, September, 23-27, 2000), eds. Mackiewicz A., Kurpisz M., Żeromski J., publ., Monduzzi Editore, Bologna (Italy), 2001, 713-720. 

Wiela-Hojeńska A., Hurkacz M., Orzechowska-Juzwenko K., Pacuszko T., Tomeczko J., Lange A., Bocheńska J.:
Optymalizacja megachemioterapii oraz terapii po przeszczepach szpiku poprzez monitorowanie czynności nerek u chorych na nowotwory.
Postępy Farmakoterapii, 2001, 2 (3/4), 55-59 

Klimczak A., Lange A.:
Zastosowanie barwienia przeciwciałem przeciwko CD20 w wyborze immunoterapii uzupełniającej podstawowe leczenie chłoniaków B.
Współczesna Onkologia, 2002 ,6 (1),12-16 

Karabon L., Polak M., Pacuszko T., Grzywacz B., Kościńska K., Pietraszek E., Kalota A., Lange A.:
HLA typing for donor-recipient matching in unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation. 
Transplantation Proceedings, 2002 , 34(2), 668-670 

Dłubek D., Dybko J., Wysoczańska B., Łaba A., Klimczak A., Kryczek I., Konopka L., Lange A.:
Enrichment of normal progenitops in counterflow centrifugal elutriation (CCE) Fractions of fresh CML leukapheresis products.
European Journal of Haematology, 2002, 68, 281-288. 

Lange A., Dłubek D., Pacuszko T., Dybko J., Wysoczańska B., Łaba A., Bocheńska J.:
Purification and characterisation of haematopoietic stem cells.
Word Scientific Publishing, 2002, 6(15), 249-264. 

Kryczek I., Gryboś M., Dłubek D., Klimczak A., Rabczyński J., Lange A.:
Accumulation of CD45RO+ cells peritoneal carcinomatous fluid favours survival of ovarian carcinoma patients.
Cancer Immunology Immunotherapy,2002, 51(9), 513-519. 

Grzywacz B., Lange A.:
NK cells become Ki-67+ in MLC and expand depending on the lack of ligand for KIR on stimulator cells in IL-2 supplemented MLC.
Human Immunology, 2002, 63(8), 638-646.

Klimczak A., Yolande R., Patrzałek D., Lange A.
Hemopoietic cells in trephine biopsy: CD38 protein facilitates adhesion of cells to the vessel wall and CXCR3 and ICAM-1 attract and keep together reactive nodules cells which do not proliferate.
Br.J.Haematol., 2002, 63(8), 638-646. 

Czyż J., Hellmann A., Dziadziuszko R., Hansz J., Goździk J., Hołowiecki J., Stella-Hołowiecka B., Kachel Ł., Knopińska-Posłuszny W., Nagler A., Meder J., Walewski J., Lampka E., Sułek K., Sawicki W., Lange A., Forgacz K., Suchnicki K., Pacuszko T., Skotnicki A., Mensah P., Jurczak W., Kuliczkowski K., Wróbel T., Mazur G., Dmoszyńska A., Wach M., Robak T., Warzocha K.:
High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation is an effective treatment of primary refractory Hodgkin's disease.
Retrospective study of the Polish Lymphoma Research Group. Bone Marrow Transplantation, 2002, 30, 29-34. 

Mazur G., Wróbel T., Dłubek D., Jeleń M., Lange A., Kuliczkowski K.:
Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce chłoniaków nieziarniczych (Flow cytometry for the diagnosis of non-Hodgkin's lymphomas).
Pol. Arch. Med. Wewn., 2002, CVII, 5(5), 481-482. 

Bogunia-Kubik K., Polak M., Lange A.:
TNF polymorphisms are associated with toxic but not with aGvHD complications in the recipients of allogeneic sibling haematopoietic stem cell transplantation (HSCT).
Bone Marrow Transplantation, 2003, 32 (6), 617-622. 

Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Lange A.:
HLA-DR11 in addition to donor age, gender relation and major blood group incompatibility influence the incidience of acute graft-versus-host disease post allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
Transplantation Proceedings, 2003, 35, 1556 - 1558. 

Zakliczyński M., Zakliczyńska H., Klimczak A., Nożyński J., Kozłowska K., Trzcińska I., Przybylski R., Wojarski J., Durmala J., Lange A., Zembala M.:
Phenotypic characterisation of cellular infiltrates in endomyocardial biopsies of heart transplant recipients with diagnosed steroid resistant cellular rejection.
Annals of Transplantation, 2003, 8(1), 13-8. 

Lange A., Klimczak A., Dłubek D., Dybko J.:
B-cell lymphoproliferative syndrome and peripheral blood CD20+ cells expansion after hematopoietic stem cell transplantation: association with Fludarabine and anti-thymocyte globulin containing conditioning regimen.
Transplantation Proceedings, 2003, 35(8), 3093-3095. 

Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Młynarczewska A., Lange A.:
Combined association between IFN-gamma 3,3 homozygosity and DRB1*03 in Lofgren's syndrome.
Immunology Letters, 2004, 91, 2-3, 125-129. 

Gennery A.R., Khawaja K., Veys P., Bredius R.G.M., Notarangelo L.D., Mazzolari E., Fisher A., Landais P., Cavazzana-Calvo M., Friedrich W., Fasth A., Wulffraat N.M., Matthes-Martin S., Bensoussan D., Bordigoni P., Lange A., Pagliuca A., Andolina M., Cant A.J., Davies E.G. for the EBMT Group and the European Society for Immunodeficiency:
Treatment of CD40 ligand deficiency by haematopoietic stem cell transplantation: A survey of the European experience, 1993-2002.
Blood, Feb 2004, 103, 1152 - 1157. 

Młynarczewska A., Wysoczańska B., Karabon L., Bogunia-Kubik K., Lange A.:
Lack of IFN-gamma 2/2 homozygous genotype constitutes a risk factor of aGvHD manifestatio9n after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
Bone Marrow Transplant., 2004, 34, 339 - 344. 

Czyż J., Dziadziuszko R., Knopińska-Posłuszny W., Hellmann A., Kachel L., Hołowiecki J., Goździk J., Hansz J., Avigdor A., Nagler A., Osowiecki M., Walewski J., Mensah P., Jurczak W., Skotnicki A., Sędzimirska M., Lange A., Sawicki W., Sułek K., Wach M., Dmoszyńska A., Kuś A., Robak T., Warzocha K.:
Outcome and prognostic factors in advanced Hodgkin's disease treated with high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a study of 341 patients.
Ann. Oncol. 2004, 15(8), 1222-1230. 

Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Karabon L., Polak M., Kuliczkowski K., Lange A.:
IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms do not associate with the susceptibility for multiple myeloma.
Immunology Lett., 2004, 96(2), 241-246. 

Bogunia-Kubik K., Lange A.:
HSP-7- hom gene epolymorphism of allogeneic haematopoietic stem cell transplant recipients contributes to the development of aGvHD.
Transplantation, 2005, 79(7), 815-820. 

Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Wysoczańska B., Lange A.:
Recipient IFN-gamma 3/3 genotype contributes to the development of chronic GvHD after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
Haematologica, 2005, 90(3), 425-426. 

Kryczek I., Lange A., Mottram P., Alvarez X., Cheng P., Hogan M., Moons L., Wei S., Zou L., Machelon V., Emilie D., Terrassa M., Lackner A., Curiel T.J., Carmeliet P., Zou W.:
CXCL-12 and VEGF synergistically induce neoangiogenesis in human ovarian cancers.
Cancer Research, 2005, 65(2), 465-472. 

Karabon L., Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Suchnicki K., Lange A.:
IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms of patients and donors of allogeneic sibling haematopoietic stem cell transplants associate with the risk of acute graft-versus-host disease.
Human Immunology, 2005, 66(6), 700-709. 

Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Karabon L., Polak M., Kuliczkowski K., Lange A.:
IL-6 and IL-10 promoter gene polymorphisms do not associate with the susceptibility for multiple myeloma.
Immunology Letters, 2005, 96(2), 241-246. 

Wysoczańska B., Kańska K., Kuśnierz-Wolska B., Lange J. , Bernatowska E., Lange A.:
Porównanie efektywności przeszczepu komórek krwiotwórczych od dawców rodzinnych i alternatywnych u dzieci leczonych allogenicznym przeszczepem szpiku.
Pediatria Polska, 2005, 80, 6-7 , 502-508. 

Wei S., Kryczek I., Zou L., Daniel B., Cheng P., Mottram P., Curiel T., Lange A., Zou W.:
Plasmacytoid dendritic cells induce CD8+ regulatory T cells in human ovarian carcinoma.
Cancer Research, 2005, 65 (12), 5020-5026. 

Crawley Ch., Szydlo R., Lalancette M., Bacigalupo A., Lange A., Brune M., Juliusson G., Nagler A., Gratwohl A., Passweg J., Komarnicki M., Vitek A., Mayer J., Zander A., Sierra J., Rambaldi A., Ringden O., Niederwieser D., Apperley J.F.:
Outcomes of reduced intensity transplantation for chronic myeloid leukaemia: an analysis of prognostic factors from the Chronic Leukemia Working Party of the EBMT.
Blood, 2005, 106: 2969 - 2976 (bez afiliacji IITD). 

Dłubek D., Witkiewicz W., Lange A.:
Szpikowe komórki macierzyste - identyfikacja i zastosowanie kliniczne.
Postępy Biologii Komórki, 2005, 32 (suppl. 23), 125-131. 

Bogunia-Kubik K., Mazur G., Urbanowicz I., Wróbel T., Kuliczkowski K., Woźniak M., Lange A.:
Lack of association between the TNF-alpha promoter gene polymorphism and susceptibility to B-cell chronic lymphocytic leukaemia.
International Journal of Immunogenetics, 2006, 33(1), 21-24. 

Bogunia-Kubik K., Kościńska K., Suchnicki K., Lange A.:
HSP70-hom gene single nucleotide (+2763 G/A and +2437 C/T) polymorphisms in sarcoidosis.
International Journal of Immunogenetics, 2006, 33(2), 135-140. 

Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Jaskuła E., Lange A.:
The presence of IFNG 3/3 genotype in the recipient associates with increased risk for Epstein-Barr virus reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
British Journal of Haematology, 2006, 132(3), 326-332. 

Mazur G., Bogunia-Kubik K., Wróbel T., Kuliczkowski K., Lange A.:
TGF-B1 gene polymorphisms influence the course of the disease in non-Hodgkin's lymphoma patients.
Cytokine, 2006, 33(3) 145-149. 

Dłubek D., Drabczak-Skrzypek D., Lange A.:
Low CXCR4 membrane expression on CD34+ cells characterizes cell mobilized to blood.
Bone Marrow Transplantation, 2006, 37, 19-23. 

Lange A., Werkun J., Dlubek D., Juda C., Gryboś M., Kryczek I.:
Korzystne działanie wysokodawkowej chemioterapii z HSCT u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika w pełnej remisji klinicznej.
Współczesna Onkologia, 2006, 10(5), 236-239. 

Bogunia-Kubik K., Wysoczańska B., Lange A.:
Non-HLA gene polymorphisms and the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Current Stem Cell Research & Therapy, 2006, 1, 239-253. 

Lange A., Sędzimirska M.:
Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawców allogenicznych: wyniki leczenia na podstawie doświadczenia Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.
Współczesna Onkologia, 2006, 10(8), 391-394. 

Bogunia-Kubik K., Uklejewska A., Dickinson A,., Jarvis M., Lange A.:
HSP70-hom gene polymorphism as a prognostic marker of graft-versus-host.
Transplantation, 2006, 82(8), 1116-1117. 

Bogunia-Kubik K., Duda D., Suchnicki K., Lange A.:
CCR5 deletion mutation and its association with the risk of developing acute graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Haematologica, 2006, 91(12), 1628 - 1634. 

Naumova E., Pawelec G., Ivanova M., Constantinescu I., Bogunia-Kubik K., Lange A., Oguz F., Carin M.:
14th International HLA and Immunogenetics Workshop: Report on the immunogenetics of aging.
Tissue Antigens, 2007, 69, suppl. 1, 304-310. 

Bogunia-Kubik K., Jaskuła E., Lange A.:
The presence of functional CCR5 and EBV reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
Bone Marrow Transplantation, 2007, 40(2), 145-150. 

Wysoczańska B., Bogunia-Kubik K., Dłubek D., Jaskuła E., Sok A., Drabczak-Skrzypek D., Sędzimirska M., Lange A.:
Association with the presence of naive Tcells in chronic myeloid leukemia patients postallogeneic human stem cell transplantation and the lower incidence of chronic GvHD and relapse.
Transplantation Proceedings, 2007, 39(9), 2898-2901. 

Giebel S., Dziaczkowska J., Wysoczańska B., Wojnar J., Krawczyk-Kuliś M., Lange A., Hołowiecki J.:
Lymphocyte reconstitution after allogeneic bone marrow transplantation in a previously thymectomized patient- no evidence of extrathymic T-cell maturation.
Bone Marrow Transplantation, 2007, 40(7), 705-706 (letter to the editor). 

De Giorgi E., Blaise D., Lange A., Viens P., Marangolo M., Madroszyk A., Burne M., Affanassiev V., Rosti G., Demirer T.:
High-dose chemotherapy with peripheral blood progenitor cell support for patients with non-small cell lung cancer: the experience of the European Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT) Solid Tumours Working Party.
Bone Marrow Transplantation, 2007, 40, 1045-1048. 

Nasiłowska-Adamska B., Rzepecki P., Manko J., Czyż A., Markiewicz M., Federowicz I., Tomaszewska A., Piątkowska-Jakubas B., Wrzesień-Kuś A., Bieniaszewska M., Duda D., Szydło R., Halaburda K., Szczepiński A., Lange A., Hellman A., Robak T., Skotnicki A., Jędrzejczak W.W., Walewski J., Hołowiecki J., Komarnicki M., Dmoszyńska A., Warzocha K., Mariańska B.:
The influence of palifermin (Kepivance) on oral mucositis and acute graft versus host disease in patients with hematological diseases undergoing hematopoietic stem cell transplant.
Bone Marrow Transplantation, 2007, 40, 983-988. 

Seferyńska I., Orłowska E., Ejduk A., Maj St., Hołowiecki J., Kyrcz-Krzemien S., Robak T., Sułek K., Paluszewska M., Jędrzejczak W.W., Skotnicki A., Kuliczkowski K., Dmoszyńska A., Hellmann A., Kłoczko J., Konopka L., Komarnicki M., Zdziarska B., Nowakowska-Domagała M., Zduńczyk A., Lange A., Gadomska G., Starzak-Gwóźdź J., Całbecka M., Zawilska K., Warzocha K. w imieniu PALG:
Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004 - 2006 (Epidemiology of acute leukemia in adults in Poland in 2004 - 2006).
Postępy Nauk Medycznych, 2007, 7-8, 268-275. 

Nowak J., Mika-Witkowska R., Polak M., Zajko M., Rogatko-Koroś M., Graczyk-Pol E., Lange A.:
Allele and extended haplotype polymorphism of HLA-A, -C, - B, -DRB1 and -DQB1 loci in Polish population and genetic affinities to other populations.
Tissue Antigens, 2008, 71(3), 193-205. 

Bogunia-Kubik K, Middleton P, Norden J, Dickinson A, Lange A.:
Association of vitamin D receptor polymorphisms with the outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation.
International Journal of Immunogenetics, 2008, 35(3), 207-213. 

Bogunia-Kubik K, Mazur G, Wróbel T, Kuliczkowski K, Lange A.:
Interleukin-10 gene polymorphisms influence the clinical course of non-Hodgkin's lymphoma.
Tissue Antigens, 2008, 71(2), 146-150. 

Hołowiecki J., Krawczyk-Kuliś M., Giebel S., Jagoda K., Stella-Hołowiecka B., Piątkowska-Jakubas B., Paluszewska M., Seferyńska I., Lewandowski K., Kiełbiński M., Czyż A., Balana-Nowak A., Król M., Skotnicki A.B., Jędrzejczak W.W., Warzocha K., Lange A., Hellmann A.:
Status of minimal residual disease after induction predicts outcome in both standard and high-risk Ph-negative adult acute lymphoblastic leukaemia. The Polish Adult Leukemia Group ALL 4-2002 MRD Study.
British Journal of Haematology, 2008, 142(2), 227-237. 

Leyvraz S., Pampallona S., Martinelli G., Ploner F., Perey L., Aversa S., Peters S., Brunsvig P., Lange A., Yilmaz U., Rosti G.:
A threefold dose intensity treatment with Ifosfamide, Carboplatin, and Etoposide for patients with small cell lung cancer: A randomized trial.
Journal of the National Cancer Institute, 2008, 100(8),533-541. 

Nowak J., Mika-Witkowska R., Polak M., Zajko M., Rogatko-Koroś M., Graczyk-Pol E., Stępkowski T., Lange A.:
Road-like pattern of HLA-ABDR-based genetic distances between populations.
Central European Journal of Immunology, 2008, 33(3), 114-119. 

Wachowiak J., Labopin M., Miano M., Chybicka A., Stary J., Sterba J., Masszi T., Labar B., Maschan A., Kowalczyk J.R., Lange A., Hołowiecki J., Kalman N., Afanassiev B.V., Dini G.:
EBMT Paediatric Working Party: Haematopoietic stem cell transplantation in children in eastern European countries 1985-2004: development, recent activity and role of the EBMT/ESH Outreach Programme.
Bone Marrow Transplantation, 2008, 41, suppl. 2, S112-117. 

Bogunia-Kubik K. , Lange A.:
Development of the HLA Proficiency Testing for Central and East Europe.
International Journal of Immunogenetics, 2008, 35, 409-416. 

Lange A.:
Genetic factors predicting IFN-gamma generation potential in patients with sarcoidosis and after hameatopoietic stem cell transplantation.
International Journal of Immunogenetics, 2008, 35, 385-388. 

Lange A.:
Immunogenetics in hematology and stem cell transplantation.
International Journal of Immunogenetics, 2008, 35, 361. IF 1,279 

Liebhart J., Polak M., Dabrowski A., Dobek R., Liebhart E., Dor-Wojnarowska A., Barg W., Kulczak A., Medrala W., Gładysz U., Lange A.:
The G/G genotype of transforming growth factor beta 1 (TGF- 1) single nucleotide (+915G/C) polymorphism coincident with other host and environmental factors is associated with irreversible bronchoconstriction in asthmatics.
International Journal of Immunogenetics, 2008, 35, 417-422. 

Giebel S, Labopin M, Holowiecki J, Labar B, Komarnicki M, Koza V, Masszi T, Mistrik M, Lange A, Hellmann A, Vitek A, Pretnar J, Mayer J, Rzepecki P, Indrak K, Wiktor-Jedrzejczak W, Wojnar J, Krawczyk-Kulis M, Kyrcz-Krzemien S, Rocha V.:
Outcome of HLA-matched related allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for patients with acute leukemia in first complete remission treated in Eastern European centers. Better results in recent years.
Annals of Hematology, 2009, 88(10), 1005-1013. 

Bogunia-Kubik K, Gieryng A, Dlubek D, Lange A.:
The CXCL12-3'A allele is associated with a higher mobilization yield of CD34 progenitors to the peripheral blood of healthy donors for allogeneic transplantation.
Bone Marrow Transplantation, 2009, 44(5), 273-278. 

Jaskuła E., Dłubek D., Duda D., Bogunia-Kubik K., Młynarczewska A., Lange A.:
Interferon gamma 13-CA-repeat homozygous genotype and a low proportion of CD4+ lymphocytes are independent risk factors for cytomegalovirus reactivation with a high number of copies in hematopoietic stem cell transplantation recipients.
Biol. Blood Marrow Transplant, 2009, 15(10), 1296-1305. 

Claviez A., Canals C., Dierickx D., Stein J., Badell I., Pession A., Mackinnon S., Slavin S., Dalle J.H., Chacon M.J., Sarhan M., Wynn R.F., Suttorp M., Dini G., Sureda A., Schmitz N. and collaborators (67 - w tym Lange A.):
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents with recurrent and refractory Hodgkin lymphoma: an analysis of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.
Blood, 2009, 114(10), 2060-2067.  

Kamińska D., Bernat B., Vakulenko O., KuzniarJ., Suchnicki K., Lange A., Mazanowska O., Halon A., Klinger M.:
Glomerular lesion and increased cytokine gene expression in renal tissue in patients with decompensated nephrotic syndrome due to chronic GvHD.
Renal Failure, 2010, 32(4), 510-514.  

E. Jaskuła, D. Dłubek, M. Sędzimirska, D. Duda, A. Tarnowska, A. Lange: 
Reactivations of Cytomegalovirus, Human Herpes Virus 6, and Epstein-Barr Virus Differ with Respect to Risk Factors and Clinical Outcome after Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3273-3276.  

A. Lange, D. Dera-Joachimiak, S. Madej, M. Polak, K. Koscinska, E. Pietraszek, L. Skurjat:
Activity of the National Polish Bone Marrow Donor Registry—Analysis of the Matching Process Successfully Completed with Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3316-3318.  

D. Dlubek, E. Turlej, M. Sedzimirska, J. Lange, A. Lange:
Interleukin-17–Producing Cells Increase Among CD4+ Lymphocytes Before Overt Manifestation of Acute Graft-versus-Host Disease.
Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3277-3279.  

K. Bogunia-Kubik, A.  Lange:
Human Leukocyte Antigen Proficiency Testing for Central and Eastern Europe: A Summary of Over 10 Years of Activity.
Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3263-3265.

A. Gieryng, K. Bogunia-Kubik, A. Lange:
CXCL12 Gene Polymorphism and Hematologic Recovery After Transplantation of Peripheral Blood Progenitor Cells.
Transplantation Proceedings, 2010, 42(8), 3280-3283. 

Naumova E., Ivanova M., Pawelec G., Constantinescu I., Bogunia-Kubik K., Lange A., Qguz F., Carin M., Franceschi C., Caruso C., Middleton D.:
Immunogenetics of Aging': report on the activities of the 15th International HLA and Immunogenetics Working Group and 15th International HLA and Immunogenetics Workshop.
Tissue Antigens, 2011, 77 (3): 187-192. 

A. Lange, C. Raffoux, B. Shaw:
Biological and Genetic Aspects of Donor-Recipient Matching in HSCT.
Bone Marrow Research, Volume 2012 (2012), Article ID 212593, 2 pages.  

E. Jaskula, J. Bochenska, E. Kocwin, A. Tarnowska, A. Lange:
CMV Serostatus of Donor-Recipient Pairs Influences the Risk of CMV Infection/Reactivation in HSCT Patients.
Bone Marrow Research, Volume 2012 (2012), Article ID 375075, 8 pages.  

S. Mizia, D. Dera-Joachimiak, M. Polak, K. Koscinska, M. Sedzimirska, A. Lange:
Both Optimal Matching and Procedure Duration Influence Survival of Patients after Unrelated Donor Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Bone Marrow Research, Volume 2012 (2012), Article ID 873695, 5 pages.  

A. Klimczak, A. Lange:
Th17 Mediated Alloreactivity Is Facilitated by the Pre-Transplant Microbial Burden of the Recipient.
Bone Marrow Research, Volume 2012 (2012), Article ID 960280, 5 pages.  

A. Koclega, M. Markiewicz, U. Siekiera, A. Dobrowolska, S. Mizia, M. Dzierzak-Mietla, P. Zielinska, M. Sobczyk-Kruszelnicka, A. Lange, S. Kyrcz-Krzemien:
The Presence of Anti-HLA Antibodies before and after Allogeneic Hematopoietic Stem Cells Transplantation from HLA-Mismatched Unrelated Donors.
Bone Marrow Research, Volume 2012 (2012), Article ID 539825, 7 pages.  

Jaskula E, Lange A, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Jedrzejczak WW, Czajka P, Mordak-Domagala M, Lange J, Gronkowska A, Nowak J, Warzocha K, Hellmann A, Kowalczyk J, Drabko K, Gozdzik J, Mizia S; Polish Donor-Recipient Matching Group:
NOD2/CARD15 Single Nucleotide Polymorphism 13 (3020insC) is Associated with Risk of Sepsis and Single Nucleotide Polymorphism 8 (2104C>T) with Herpes Viruses Reactivation in Patients after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Biol Blood Marrow Transplant, 2013 Dec 15. [Epub ahead of print]  

Jaskula E, Lange A, Dlubek D, Kyrcz-Krzemien S, Markiewicz M, Dzierzak-Mietla M, Jedrzejczak WW, Gronkowska A, Nowak J, Warzocha K, Hellmann A, Kowalczyk J, Drabko K, Gozdzik J,
Mizia S:
IL-10 promoter polymorphisms influence susceptibility to aGvHD and are associated with proportions of CD4+FoxP3+lymphocytes in blood after hematopoietic stem cell transplantation.
Tissue Antigens, Dec 2013; 6(82): 387-396.