Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Akredytacje

Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.02.2013 r.

Pozwolenia udzielono na okres 5 lat.

Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku, CIC 538

European Bone Marrow Transplantation Group (EBMT) jako ośrodka uprawnionego do wykonywania przeszczepów autologicznych i allogenicznych, w tym od dawcy niespokrewnionego oraz do pobierania materiału transplantacyjnego.
Akredytacja uzyskana w 1991 r.

Międzynarodowego Rejestru Przeszczepów z dnia 25.10.2001, nr 385

International Bone Marrow Transplant Registry (IBMTR) Uznany ośrodek międzynarodowy. Audyt IBMTR z wynikiem pozytywnym.
Akredytacja uzyskana 25.10.2001 r.

Europejskiej Federacji Immunogenetyki

European Federation for Immunogenetics (EFI) na wykonywanie badań antygenów zgodności tkankowej (EFI STANDARDS 5.7) odnośnie transplantacji progenitorowych komórek hematopoetycznych przy użyciu następujących metod typowania tkankowego:

Typowanie antygenów zgodności tkankowej (HLA) klasy I
- metodą serologiczną - CDC
- metodą genetyczną (PCR-SSO i PCR-SSP) - do 2 cyfr
- genetyczną (PCR-SSP i PCR-SBT) do 4 cyfr

Typowanie antygenów zgodności tkankowej (HLA) klasy II

- metodą genetyczną (PCR-SSO i PCR-SSP) - do 2 cyfr
- genetyczną (PCR-SSP i PCR-SBT) do 4 cyfr

Akredytacja uzyskana 23.04.2013 r., ważna do 23.04.2014 r.

Narodowego Programu Dawstwa Szpiku z dnia 15.05.2002, nr 484

National Marrow Donor Program (NMDP) - jako ośrodka transplantacyjnego.
Akredytacja uzyskana 02.07.2003 r.