Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

O nas

Rok założenia

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem dawców Szpiku kontynuuje w pełnym zakresie działalność Oddziału Immunoterapii i Przeszczepiania Szpiku Dolnośląskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc (założonego w 1986 roku).

Tło rozwojowe

Przeszczepy szpiku stanowią domenę wrocławską. Oddział Immunoterapii i Przeszczepiania Szpiku Szpitala im. K. Dłuskiego powstał w 1986 roku we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Był to pierwszy tego typu Oddział w Polsce i jeden z najdłużej działających oddziałów przeszczepiania szpiku w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Zespół naszego Oddziału ma w swoim dorobku szereg pionierskich dokonań w zakresie przeszczepu komórek krwiotwórczych w skali międzynarodowej. Było to możliwe dzięki kompetencji i oddaniu członków Zespołu, jak również dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie immunogenetyki i immunologii transplantacyjnej, który charakteryzuje Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Współpraca pomiędzy Oddziałem Przeszczepiania Szpiku a Zakładem Immunologii Klinicznej IITD PAN uregulowana była odpowiednimi umowami i przebiega naturalnie, ponieważ profesor Andrzej Lange kieruje zarówno Oddziałem Przeszczepiania Szpiku, jak i Zakładem Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

 

Dorobek Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN w zakresie immunogenetyki pozwolił na wdrożenie w skali kraju procedur doboru par dawca - biorca komórek krwiotwórczych i dzięki temu mogły być wykonane wszystkie pierwsze przeszczepy szpiku w Polsce. Doświadczenie to w parze z potrzebą spowodowało, że w 1993 r utworzyliśmy Krajowy Rejestr Dawców Szpiku. Znowu większość przeszczepów od niespokrewnionych dawców szpiku w Polsce wykonane były dzięki pracom naszego Krajowego Rejestru.

 

Wysoki poziom laboratorium Krajowego Banku zyskał międzynarodową aprobatę w postaci akredytacji Europejskiej Federacji Immunogenetyki, co jest nieodzownym atrybutem prowadzenia Rejestru Dawców Szpiku i doboru par biorca - dawca przeszczepu. Laboratorium nasze ma te uprawnienia jako pierwsze w Polsce i trzecie w Europie Środkowo-Wschodniej. Oddział Transplantologiczny z Oddziałem Intensywnej Terapii posiada certyfikat Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (European Bone Marrow Transplantation Group) uprawniający do wykonywania przeszczepów międzynarodowych (EBMT- CIC 538, od 1991 roku.) Chlubimy się ponadto akredytacją Narodowego Programu Dawstwa Szpiku (National Marrow Donor Program- Numer 484,

Podstawa prawna

Oddział i Rejestr usytuowane były w strukturze Dolnośląskiego Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc do stycznia 2002 roku. Od 24 stycznia 2002 r. zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/ 646/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2001 r. powołane zostało Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (wpis do KRS nr 0000084385).

 

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku zostało wpisane do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej (numer wpisu 0200775).

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku uzyskało swoją własną akredytację w dniu 16 kwietnia 2002 r., będącą wyrazem ciągłości akredytacji wydanej w 1998 roku przez MZiOS zgodnie z § 8 ust. 5 pkt. 2 oraz § 9 ust.3 rozporządzenia MZiOS z dnia 30.11.1996 roku.

 

Uprawnienia do wykonywania przeszczepów ma prof. A. Lange (Decyzja MziOS nr OZK-Transpl.3/98), specjalizacja: choroby wewnętrzne, hematologia (spec. Nr 21475/21/11/1996), immunologia kliniczna, transplantologia kliniczna; dr med. M. Sędzimirska (Decyzja MziOS nr OZK-Transpl.3/98), specjalizacja: choroby wewnętrzne, hematolog. (spec. Nr 38737/21/11/2002), transplantologia kliniczna. Towarzyszy im zespół specjalistów lekarzy w składzie: dr med. Krzysztof Suchnicki (specjalizacja: choroby wewnętrzne; immunologia kliniczna), dr med. Dorota Duda (specjalizacja: choroby wewnętrzne; transplantologia kliniczna), lek. med. Janusz Lange (specjalizacja: choroby wewnętrzne; hematologia), lek. med. Joanna Werkun (specjalizacja: onkologia kliniczna; pediatria), lek. med. Justyna Kaj (specjalizacja: onkologia kliniczna), lek. med. Monika Mordak-Domagała (specjalizacja: choroby wewnętrzne), dr med. Marta Sobas.

 

Posiadamy uprawnienia do wykonywania przeszczepów międzynarodowych Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (European Bone Marrow Transplantation Group - CIC 538) - od 1991 roku.

 

Jesteśmy Ośrodkiem Transplantacyjnym akredytowanym przez Narodowy Program Dawstwa Szpiku (National Marrow Donor Program - NMDP TC 484)- od maja 2002 roku.