Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum konkursów

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Konkursy 2018

Data ogłoszenia konkursu ofert Ogłoszenie o konkursie ofert Szczegółowe warunki konkursu ofert Formularz oferty Projekt umowy
21 Grudzień 2018

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: kardiologii na oddziałach szpitalnych DCTK z KBDSz.

24 Wrzesień 2018

15 Marzec 2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych w zakresie onkologii klinicznej. KO/3/2018

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu

15 Marzec 2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych w zakresie pełnienia chrirurgii ogólnej i endoskopii, anestezjologii.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o rozsztrzygnięciu konkursu

08 Marzec 2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich. KO/2/2018

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o rozsztrzygnięciu konkursu

07 Marzec 2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych w zakresie pełnienia chrirurgii ogólnej i endoskopii, anestezjologii, immunologii, pełnienia dyżurów lekarskich, onkologii klinicznej.

Ogłoszenie konkursu
Unieważnienie konkursu