Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum konkursów

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Konkursy 2016

Data ogłoszenia konkursu ofert Ogłoszenie o konkursie ofert Szczegółowe warunki konkursu ofert Formularz oferty Projekt umowy
08 Marzec 2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych w zakresie: chrirurgii ogólnej i endoskopii, anestezjologii, immunologii, pełnienia dyżurów lekarskich, onkologii klinicznej.
Ogłoszenie o konkursie
Wynik konkursu - Dyżury Lekarskie i Onkologia Kliniczna
Wynik konkursu - Chirurgia Ogólna i Endoskopia
Wynik konkursu - Anestezjologia
Unieważnienie konkursu - Immunologia