Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Od 1991 roku jesteśmy członkiem Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (European Bone Marrow Transplantation Group), CIC538.
 

 Od 1994 roku istniejemy w Światowym Rejestrze Dawców Szpiku (Bone Marrow Donor Worldwide) jako Krajowy Bank Dawców Szpiku (National Polish Bone Marrow Donor Registry - PL).

Od 1995 roku jesteśmy członkiem Międzynarodowego Rejestru Przeszczepów (International Bone Marrow Transplant Registry), nr 385.
 

Od 1996 roku jesteśmy członkiem z prawem głosu Światowej Organizacji Dawstwa Szpiku (World Marrow Donor Association).
 

Od maja 2002 roku jesteśmy Ośrodkiem Transplantacyjnym akredytowanym przez Narodowy Program Dawstwa Szpiku (National Marrow Donor Program)-nr 484.
 

Realizacja programów Komisji Europejskiej

Od 1998 do 2001 uczestniczyliśmy w programie RETRANSPLANT, Regional and International Integrated Telemedicine Network for Medical Assistance in End Stage Diseases and Organ Transplant Project.

Od maja 2001 do maja 2003 roku prof. Andrzej Lange jest koordynatorem naukowym programu Information Technology for Stem Cell Registries Network - STEMNET, mającego na celu zapewnienie sprawnej wymiany danych pomiędzy rejestrami dawców szpiku w Europie Środkowo-Wschodniej.