Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Badania kliniczne

 

INFORMACJA O BADANIACH KLINICZNYCH PROWADZONYCH W
DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH
Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU
WE WROCŁAWIU

 

DANE

OPIS

 

Tytuł badania klinicznego

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy II mające na celu ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki ARGX- 113 u pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną.

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

 

Iqvia RDS Eastern Holdings GmbH/ Argenx BVBA

 

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza

Główny badacz: Prof. dr hab. Andrzej Lange

Współbadacz: dr nauk med. Mariola Sędzimirska, dr nauk med. Janusz Lange

Koordynator ds. Badań Klinicznych: Marta Grzybacz

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

12.05.2017

Przewidywany czas trwania: do 2019r.

Rekrutacja pacjentów do badania klinicznego

Zakończona

Informacje o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania zawarte są w Informacji i Świadomej Zgodzie na Udział w Badaniu Klinicznym, którą podpisuje uczestnik badania

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Nie dotyczy

 

                                                                     DATA AKTUALIZACJI: 22.10.2018

  

 

 

DANE

OPIS

 

Tytuł badania klinicznego

Wieloośrodkowe badanie z randomizacją i podwójnie ślepą próbą, porównujące denosumab z kwasem zoledronowym (Zometa) w leczeniu choroby kości u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim. 

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

 

Amgen Sp. z o.o.

 

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza

Główny badacz: Prof. dr hab. Andrzej Lange

Współbadacz: lekarz medycyny Monika Mordak-Domagała, dr nauk med. Janusz Lange

Koordynator ds. Badań Klinicznych: Marta Grzybacz

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

2012r.

Przewidywany czas trwania: do 2019r.

Rekrutacja pacjentów do badania klinicznego

Zakończona

Informacje o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania zawarte są w Informacji i Świadomej Zgodzie na Udział w Badaniu Klinicznym, którą podpisuje uczestnik badania

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Nie dotyczy

 

                                                                     DATA AKTUALIZACJI: 22.10.2018

 

 

 

DANE

OPIS

 

Tytuł badania klinicznego

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy, porównujące brak dalszego leczenia z leczeniem podtrzymującym  z użyciem ofatumumabu u pacjentów leczonych z powrotu nawrotu przewlekłej białaczki limfatycznej, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukujące

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

 

Novartis Oncology GMO

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza

Główny badacz: Prof. dr hab. Andrzej Lange

Współbadacz: dr nauk med. Janusz Lange, lekarz medycyny Monika Mordak- Domagała

Koordynator ds. Badań Klinicznych: Marta Grzybacz

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

2010 r.

Przewidywany czas trwania: do 2019r.

Rekrutacja pacjentów do badania klinicznego

Zakończona

Informacje o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania zawarte są w Informacji i Świadomej Zgodzie na Udział w Badaniu Klinicznym, którą podpisuje uczestnik badania

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Zakończono

 

                                                                     DATA AKTUALIZACJI: 19.02.2019
 

 

 

 

DANE

OPIS

 

Tytuł badania klinicznego

Randomizowane, prospektywne, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II mające na celu ocenę skuteczności Defibrotydu dodanego do standardowej opieki w immunoprofilaktyce w celu zapobiegania ostrej chorobie przeszczepu przeciw gospodarzowi (aGvHD) w populacji dorosłych i dzieci po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych. 

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

 

PPD Poland Sp. z o.o./ Jazz Pharmaceutical, Inc.

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza

Główny badacz: Prof. dr hab. Andrzej Lange

Współbadacz: dr nauk med. Mariola Sędzimirska, dr nauk med. Krzysztof Suchnicki

Koordynator ds. Badań Klinicznych: Marta Grzybacz, nr telefonu: 603336124

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

styczeń 2019 r.

Przewidywany czas trwania: około 2 lata

Rekrutacja pacjentów do badania klinicznego

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

Informacje o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania zawarte są w Informacji i Świadomej Zgodzie na Udział w Badaniu Klinicznym, którą podpisuje uczestnik badania

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Nie dotyczy

 

                                                                     DATA AKTUALIZACJI: 22.10.2018

 

 

 

DANE

OPIS

 

Tytuł badania klinicznego

Dwuczęściowe, randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy IIa/IIb mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki produktu KRT-232 w porównaniu z ruksolitynibem u pacjentów z czerwienicą prawdziwą wymagającą flebotomii

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

 

PRA Health Sciences /Kartos Therapeutics, Inc.

 

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza

Główny badacz: Prof. dr hab. Andrzej Lange

Współbadacz: lekarz medycyny Monika Mordak-Domagała, dr nauk      med. Mariola Sędzimirska

Koordynator ds. Badań Klinicznych: Marta Grzybacz, nr telefonu: 603336124

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

styczeń 2019 r.

Przewidywany czas trwania: ?

Rekrutacja pacjentów do badania klinicznego

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

Informacje o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania zawarte są w Informacji i Świadomej Zgodzie na Udział w Badaniu Klinicznym, którą podpisuje uczestnik badania

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Nie dotyczy

 

                                                                     DATA AKTUALIZACJI: 22.10.2018

 

 

 

DANE

OPIS

 

Tytuł badania klinicznego

Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy IIa /IIb produktu         KRT-232 stosowanego u pacjentów z mielofibrozą pierwotną (PMF), mielofibrozą wywołaną czerwienicą prawdziwą lub mielofibrozą wywołaną nadpłytkowością samoistną, u których leczenie ruksolitynibem zakończyło się niepowodzeniem.

Imię i nazwisko, nazwa sponsora albo firma sponsora lub dane indentyfikacyjne przedstawiciela sponsora

 

PRA Health Sciences/Kartos Therapeutics, Inc.                                    

 

Dane indentyfikacyjne koordynatora badania lub badacza

Główny badacz: Prof. dr hab. Andrzej Lange

Współbadacz: lekarz medycyny Monika Mordak- Domagała, dr nauk med. Mariola Sędzimirska

Koordynator ds. Badań Klinicznych: Marta Grzybacz, nr telefonu: 603336124

Data rozpoczęcia badania klinicznego i przewidywany czas jego trwania

styczeń 2019 r.

Przewidywany czas trwania: ?

Rekrutacja pacjentów do badania klinicznego

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 r.

Informacje o prawach i obowiązkach uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania zawarte są w Informacji i Świadomej Zgodzie na Udział w Badaniu Klinicznym, którą podpisuje uczestnik badania

Informacja o zakończeniu badania klinicznego, jeżeli badanie zostało zakończone

Nie dotyczy

 

                                                                     DATA AKTUALIZACJI: 22.10.2018