Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Działalność

Struktura

W DCTK z KBDSz obowiązuje następująca struktura:
 
1.      Oddziały:
1.1. Oddział Hematologiczny z Oddziałem Nowotworów Krwi,
1.2. Oddział Chemioterapii Onkologicznej,
1.3. Oddział Transplantologiczny z Oddziałem Intensywnej Terapii,
1.4. Oddział Immunologii Klinicznej;
2.      Poradnie:
2.1. Poradnia Hematologiczna z Poradnią Nowotworów Krwi,
2.2. Poradnia Onkologiczna z Poradnią Chemioterapii,
2.3. Poradnia Transplantologiczna z Poradnią Transplantologii Szpiku,
2.4. Poradnia Genetyczna,
2.5. Poradnia Immunologiczna;
3.      Baza laboratoryjna:
3.1.    Pracownia cytometrii przepływowej (immunofenotypizacji),
3.2.    Pracownia hematologii i cytochemii,
3.3.    Pracownia cytogenetyki,
3.4.    Pracownia genetyki hematologicznej,
3.5.    Pracownia materiałów do transplantacji komórkowych.

Działalność oddziałów i poradni

Podstawową działalnością szpitala i poradni DCTK z KBDSz jest diagnostyka i leczenie chorób
z zakresu (wg ICD-10):

 •        hematologii:
-   Ostra białaczka szpikowa (C92.0) – 553 przyjęcia rocznie,
-   Ostra białaczka limfoblastyczna (C91.0) – 157 przyjęć rocznie,
-   Przewlekła białaczka szpikowa (C92.1) – 198 przyjęć rocznie,
-   Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) – 1025 przyjęć rocznie,
-   Zespoły mielodysplastyczne (D46) – 897 przyjęć rocznie,
-   Chłoniak nieziarniczy (C82-C85) – 641 przyjęć rocznie,
-   Ziarnica złośliwa (C81) – 221 przyjęć rocznie,
-   Szpiczak mnogi (C90) – 992 przyjęcia rocznie,
-   Inne nowotwory układu krwiotwórczego – 339 przyjęć rocznie,
  oraz 
-   Niedokrwistość (D50-D64) – 1028 przyjęć rocznie,
-   Małopłytkowość (D69) – 499 przyjęć rocznie,
-   Nadpłytkowość (D75) – 705 przyjęć rocznie,
-   Zaburzenia krzepnięcia (D68) – 33 przyjęcia rocznie,
 •     chemioterapii onkologicznej:
-   Guzy lite (C00-C80, D00-D44) – 140 przyjęć rocznie,
 •      immunologii klinicznej:
-   Niedobory odporności (D80-D84) – 662 przyjęcia rocznie.
 

Zasady kierowania pacjentów

Pacjenci powinni zgłaszać się do Poradni DCTK z KBDSz ze skierowaniem od lekarza lecznictwa podstawowego lub specjalistycznego. Ma to swój wymóg administracyjny (z wyjątkiem chorób nowotworowych), ale również w odniesieniu do zabezpieczenia optymalnej opieki medycznej chorym, ponieważ lekarz kierujący powinien dalej prowadzić pacjenta odpowiednio do swoich kompetencji oraz powinien zostać poinformowany o zakresie udzielanej pacjentowi pomocy medycznej.

Poradnia onkologiczna przyjmuje pacjentów bez skierowania na zasadzie udostępnienia możliwości konsultacji lekarskiej każdemu z Nas, który ma obiektywne lub bardziej subiektywne poczucie choroby nowotworowej. Dotyczy to zarówno guzów litych, jak i nowotworów węzłów chłonnych oraz układu krwiotwórczego.
Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej (+48717831371), faxem (+48713621512) oraz elektronicznej (poradnia@dctk.wroc.pl). Odpowiedź udzielana będzie tą samą drogą, którą skierowanie lub prośba o rejestrację wpłynęła.
Wskazanie i ustalenie trybu leczenia szpitalnego ustalone zostaje na poziomie poradni. 
 
Poradnia
Czynna Pn.-Pt. w godz. 8.00-14.00
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
tel. +48717831371
fax. +48713621512
e-mail: poradnia@dctk.wroc.pl

Działalność transplantacyjna

 Do końca 2013 roku wykonano 1072 przeszczepienia u dzieci i dorosłych w pełnym zakresie leczenia chorób nowotworowych krwi, jak i wrodzonych niedoborów odporności oraz anemii.

 
Liczba przeszczepów autologicznych (AutoHSCT) wykonanych w DCTK z KBDSz
w latach 1987 – 2013

 
Liczba przeszczepów allogenicznych (AlloHSCT) wykonanych w DCTK z KBDSz
w latach 1989 – 2013

 
 

Krzywa przeżycia pacjentów poddanych autologicznemu przeszczepowi komórek krwiotwórczych (AutoHSCT) wykonanych w DCTK z KBDSz w latach 1987 – 2013


 
 

Krzywa przeżycia pacjentów poddanych autologicznemu przeszczepowi komórek krwiotwórczych (AlloHSCT)
wykonanych w DCTK z KBDSz w latach 1989 – 2013


Kwalifikacja do przeszczepu i zakres kompetencji placówki

Kwalifikacja do przeszczepu komórek macierzystych odbywa się w dni powszednie w Poradni Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych (tel. +48717831371, e-mail: poradnia@dctk.wroc.pl) w godzinach 8.00 - 14.00. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT; www.ebmt.org) do przeszczepienia komórek macierzystych są kwalifikowani chorzy z rozpoznaniem:
 
 • Ostre białaczki
 • Przewlekła białaczka szpikowa i inne zespoły mieloproliferacyjne
 • Zespoły mielodysplastyczne
 • Szpiczaki
 • Chłoniaki
 • Ziarnica złośliwa
 • Anemie:
- Anemia Fanconiego
- Anemia aplastyczna
- Nocna napadowa hemoglobinuria
 • Wrodzone niedobory odpornościowe i choroby metaboliczne
 • Ciężkie schorzenia autoimmunologiczne
 • Guzy lite:
- Rak jajnika
- Rak jądra
- Rak sutka
 
Ustalenie źródła pobieranych do przeszczepu komórek i rodzaju przeszczepu leży w kompetencji ośrodka transplantacyjnego i jest pochodną rozpoznania, wieku pacjenta, jego stanu biologicznego, odpowiedzi na dotychczasowe leczenie i możliwości znalezienia optymalnego dawcy.
 

Certyfikat ISO

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, przy współpracy z Centrum Doradczo Szkoleniowym DPF MALON, uzyskał certyfikat "System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000".

 
Audit recertyfikujący, przeprowadzony w dniach 10-11 lipca 2014 r. przez BM TRADA Certification Ltd., w pełni potwierdził zgodność „Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008”, a tym samym wysoką jakość świadczonych przez DCTK z KBDSz usług zdrowotnych obejmujących lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne, a także badań laboratoryjnych oraz działalność banku dawców szpiku.
 
 

Nagrody i wyróżnienia

 • VIII miejsce w kraju w Rankingu Szpitali „Bezpieczny szpital” gazety „Rzeczpospolita” 2013 w kategorii szpitali monospecjalistycznych,
 • X miejsce w kraju w Rankingu Szpitali „Bezpieczny szpital” gazety „Rzeczpospolita” 2012 w kategorii szpitali monospecjalistycznych,
 • VII miejsce w kraju w Rankingu Szpitali „Bezpieczny szpital” gazety „Rzeczpospolita” 2011 w kategorii szpitali monospecjalistycznych,
 • I miejsce w kraju w Rankingu Szpitali „Bezpieczny szpital” gazety „Rzeczpospolita” 2010 w kategorii szpitali monospecjalistycznych,
 • Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego ”Perły Medycyny 2009” w kategorii szpitali monospecjalistycznych,
 •  IX miejsce w województwie i XIII w kraju w Rankingu Szpitali „Bezpieczny szpital” gazety „Rzeczpospolita” 2009 w kategorii szpitali monospecjalistycznych,
 • Wyróżnienie European Federation for Immunogenetics 2008,
 • III m-ce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym ”Perły Medycyny 2008” w kategorii szpitali monospecjalistycznych,
 • Wyróżnienie w kategorii szpitali monospecjalistycznych w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Bezpieczny szpital” gazety „Rzeczpospolita” 2008,
 • Wyróżnienie w kategorii szpitali monospecjalistycznych w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali „Bezpieczny szpital” gazety „Rzeczpospolita” 2007,
 • Wyróżnienie American Society of Hematology 2006,
 • Nagroda Newsweeka za zajęcie II miejsca w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów transplantacji szpiku 2005,
 • II m-ce na XXI Kongresie Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 2005,
 • Nagroda Polskiej Akademii Nauk 2005,
 • Wyróżnienie European Federation for Immunogenetics 2004,
 • Wyróżnienia dla pracowników za osiągnięcia badawcze w latach 2004-2006 Polskiego Towarzystwa Genetycznego,
 • Dyplom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku.
   

Pliki do pobrania

Informator dla dawców
Informator dla chorych i ich rodzin
Spis przedmiotów do zabrania na oddział transplantologiczny
Informator dla chorych po przeszczepie
Informacja o dystrofii mięśniowej