Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Wyróżnienie dla pracownika DCTK

14 Maj 2018

W dniu 10.05.2018 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1, odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego: Jerzy Michalak oraz Jarosław Maroszek, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - Zofia Małas, Dyrektorzy szpitali, Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinach pielęgniarstwa, przedstawiciele władz uczelni i samorządów zawodowych oraz liczne grono pielęgniarek i położnych.

 

Podczas uroczystości, jedna z naszych pielęgniarek, Pani Ewa Ferenc, otrzymała honorowe odznaczenie  "BENE MERITUS". Przyznawane jest ono za wyróżniającą się postawę zawodową, propagowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz wzorowe wykonywanie obowiązków. Serdecznie gratulujemy.