Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Dofinansowanie dla DCTK

10 Październik 2019

 

Ponad milion złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia otrzyma DCTK z KBDSz, w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, będąc realizatorem zadania "Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek", które ma na celu unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych, jak również systemów leczenia białaczek ostrych u osób dorosłych, z zastosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”.

 

Dofinansowanie przyznane Dolnośląskiemu Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku w procedurze konkursowej na realizację zadania w kwocie: 1 152 870,00 zł, będzie przeznaczone na:

  • Aparat USG – 1 szt.
  • Cytometr przepływowy – 1 szt.
  • Kardiologiczne stacje do centralnego monitorowania (kardiomonitory)
  • wraz ze stacjami centralnymi – 9 szt.
  • Mikroskop diagnostyczny – 1 szt.
  • Separator komórkowy – 1 szt.

Więcej o NARODOWYM PROGRAMIE ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTOWROWYCH pod adresem:

 LINK