Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Dni otwarte DCTK - darmowe szkolenie dla lekarzy i pracowników laboratorium

16 Maj 2017

Dnia 19.05.2017 w godz. 10:00 - 15:00 w laboratorium przy ulicy Fieldorfa 6, odbędzie się darmowe szkolenie w ramach dni otwartych DCTK z KBDSz.

Szkolenie skierowane jest do lekarzy i pracowników laboratorium. Zgłoszenia ueczestnictwa należy zgłaszać poczta elektroniczną na adres: laboratorium@dctk.wroc.pl
 Program wydarzenia:
1. Powitanie uczestników.
2. Prezentacja możliwości identyfikacji i wzbogacania preparatu szpiku kostnego w komórki macierzyste.
3. Opis hodowli komórek szpiku kostnego w układzie zamkniętym w celu pozyskania macierzystych komórek mezenchymalnych.
4. Różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku chondrocytów, osteocytów i adipocytów.
5. Badanie aktywności immunosupresyjnej pozyskiwanych mezenchymalnych komórek macierzystych.
6. Pokaz i zwiedzanie ośrodka.