Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum ogłoszeń

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zamówienia publiczne 2018

Data ogłoszenia przetargu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Specyfikacje i załączniki Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, modyfikacje Wyniki postępowania
03 Wrzesień 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników do ilościowego oznaczania CRP i morfologii 18 parametrowej 3 diff. wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy.

Nr sprawy: ZP/18/2018

25 Lipiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania markerów wirusowego zapalenia wątroby, markerów zakażenia HIV i innych parametrów wraz z dzierżawą analizatora przez okres 12 miesięcy.

Nr sprawy: ZP/16/2018

23 Lipiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych naDostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I locus A, B, C oraz klasy II locus DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSP na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości w okresie 12 miesięcy oraz programu do analizy.

Nr sprawy:ZP/15/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

20 Lipiec 2018

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

29 Czerwiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę produktu leczniczego – methoxalen – wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Ogłoszenie o zamówieniu

22 Czerwiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę zestawów jednorazowych wraz z dzierżawą urządzenia do fotoferezy.
Ogłoszenie o zamówieniu

06 Czerwiec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn. Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczenia steżenie cyklosporyny, a metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą analizatorów.

Nr sprawy: ZP/12/2018

Ogłoszenie o zamówienie

23 Maj 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
"Dostawa produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy"
Znak sprawy: ZP/11/2018
Ogłoszenie o zamówieniu

16 Kwiecień 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
Dzierżawa analizatora do elektroforezy na żelach agarozowych wraz z dostawą odczynników do proteinogramu oraz immunofiksacji w surowicy i moczu przez okres 24 miesięcy."


Znak sprawy: ZP/10/2018
Ogłoszenie o zamówieniu

03 Kwiecień 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

„Dostawa odczynników do badań immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatorów."

Znak sprawy: ZP/8/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

08 Marzec 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
„Dostawa produktów leczniczych

tygeciclinum, caspofungin, ibrutynib przez okres 3 miesięcy. "

Znak sprawy: ZP/9/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

12 Luty 2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów równowagi kwasowo - zasadowej przez okres 36 miesięcy.
Ogłoszenie o zamówieniu

07 Luty 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy."
Znak sprawy: ZP/7/2018
Ogłoszenie o zamówieniu

06 Luty 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.
„Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania na cytometrze przepływowym przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”
Znak sprawy: ZP/3/2018
Ogłoszenie o zamówieniu

 


 

19 Styczeń 2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Usługę wykonania koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego niezbędnych do realizacji robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pawilonu szpitalnego dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

17 Styczeń 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

„Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy.”
Znak sprawy: ZP/5/2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu

11 Styczeń 2018

Przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.: Usługa żywienia – przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów DCTK z KBDSz

11 Styczeń 2018

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.

„Usługa ochrony osób i mienia w Pracowni Propagacji i Modyfikacji Komórek do wykorzystywania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy”
Znak sprawy: ZP/2/2018
Ogłoszenie o zamówieniu
03 Styczeń 2018

Przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.:Usługa pralnicza świadczona dla DCTK  z KBDSz.
Nr sprawy: ZP/1/20178

Ogłoszenie o zamówieniu