Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Archiwum ogłoszeń

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Zamówienia publiczne 2017

Data ogłoszenia przetargu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Specyfikacje i załączniki Odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia, modyfikacje Wyniki postępowania
20 Listopad 2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: "Dostawa urządzeń do kwalifikacji cpomieszczeń czystych" Znak sprawy: ZP/22/2017
Ogłoszenie o zamowieniu

10 Listopad 2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: „Usługi transportowe świadczone specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego dla DCTK z KBDSz od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.”

Znak sprawy: ZP/14/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

 

 

 

10 Listopad 2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa sprzętu”.
Znak sprawy: ZP/13/2017
Ogłoszenie o zamówieniu

10 Listopad 2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa

urządzenia do kwalifikacji pomieszczeń czystych

”.
Znak sprawy: ZP/17/2017
Ogłoszenie o zamówienie

10 Listopad 2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa inkubatorów CO 2”.
Znak sprawy: ZP/18/2017
Ogłoszenie o zamówieniu

09 Listopad 2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa sekwenatora wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem”.
Znak sprawy: ZP/16/2017
Ogłoszenie o zamówieniu

18 Październik 2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy”.
Znak sprawy: ZP/12/2017
Ogłoszenie o zamówieniu

21 Wrzesień 2017
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.
Znak sprawy: ZP/11/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

07 Sierpień 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
PLAN 2017

03 Sierpień 2017
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, pn.: Dostawa środków do dezynfekcji wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do 01.08.2019r.
Znak sprawy: ZP/10/2017

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacje o otwarciu

25 Lipiec 2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na: „Dostawę produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do 25.07.2018 r.”
Znak sprawy: ZP/9/2017
Ogłoszenie o zamówieniu

 

19 Lipiec 2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do 25.07.2018 r.
ZP/8/2017
Ogłoszenie o zamówieniu

05 Lipiec 2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: „Dostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I locus A, B, C oraz klasy II locus DRB1 i DQB1 metodą SSP na niskim i wysokim stopniu rozdzielczości w okresie 12 miesięcy oraz programu do analizy”
Ogłszenie o zamówieniu

19 Czerwiec 2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU WE WROCŁAWIU”.
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy

22 Maj 2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA PAWILONU SZPITALNEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU WE WROCŁAWIU”.
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17 Maj 2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy”
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu12.05.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

16 Maj 2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

25 Kwiecień 2017

Szacowanie wartości zamówienia, wykonania dokumentacji projektowej budowy pawilonu szpitalnego dla Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu.
Ogłoszenie o zamówieniu

 

01 Luty 2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania na cytometrze przepływowym przez okres 12 miesięcy.
Ogłoszenie o zamówieniu

17 Styczeń 2017

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na: Dostawę produktów leczniczych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do 22.06.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia