Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Struktura organizacyjna

Pion administracyjny
Dyrektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
Tel. +48 782 999 707
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : lange@dctk.wroc.pl
 
z-ca Dyrektora ds. Marketingu
mgr Joanna Waluchowska
Tel/fax +48 782 999 750
Główna Księgowa Edyta Sierakowska
Tel. +48 782 999 704
e-mail : ksiegowosc@dctk.wroc.pl
 
z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Zespołu Techników Medycznych, Polityki Kadrowej i Administracji mgr Barbara Szymczak
Tel. +48 782 999 701
e-mail : szymczak@dctk.wroc.pl
 
Główny Specjalista ds. Administracji
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Michał Molenda
Tel. +48 782 999 706
e-mail : prawnik@dctk.wroc.pl
 
Dział Księgowości mgr Halina Kosatka
Tel. +48 782 999 704
e-mail : kosatka@dctk.wroc.pl
Katarzyna Mochorowska
Tel. +48 782 999 704
 
Dział Kadr mgr Anita Piasek
mgr Beata Owczarzak
Tel. +48 782 999 702
e-mail : kadry@dctk.wroc.pl
              place@dctk.wroc.pl
 
   
Archiwum mgr Joanna Lutosławska
Jakub Dudzik
Tel. +48 782 999 719
e-mail : archiwum@dctk.wroc.pl
 
Dział rozliczeń Patrycja Bratos
Tel. +48 782 999 705
e-mail : rozliczenianfz@dctk.wroc.pl
mgr Katarzyna Siniawska
Tel. +48 782 999 705
e-mail : rozliczeniamz@dctk.wroc.pl
 
Dział Zamówień Publicznych mgr inż. Irena Kutera
Tel. 603 336 745
mgr Joanna Linke
mgr Aleksandra Hanczyn

Tel. +48 782 999 706
Fax.
e-mail : zamowienia@dctk.wroc.pl
 

Dział Techniczno-Administracyjny mgr inż. Mieczysław Domagalski
Tel. +48 782 999 720
e-mail : domagalski@dctk.wroc.pl
Adrian Preussner
Tel. +48 782 999 720
e-mail : inwentaryzacja@dctk.wroc.pl
 
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością Tel. +48 782 999 716
e-mail : iso@dctk.wroc.pl
 
Dział Informatyki inż. Krzysztof Białoń
Tel. +48 782 999 725
e-mail : bialon@dctk.wroc.pl

Piotr Polański
Piotr Olechnowicz
Tel. +48 782 999 736
e-mail :  informatyk@dctk.wroc.pl

 

Sekretariat Tel. +48 782 999 707
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : sekretariat@dctk.wroc.pl
               dctk@dctk.wroc.pl
 
Kancelaria Edyta Kant
Anna Zawadzka-Wrona
Tel. +48 782 999 711
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : kancelaria@dctk.wroc.pl

Pion szpitalny

Oddział Hematologiczny z Oddziałem Nowotworów Krwi Kierownik
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
 
Oddział Transplantologiczny z Oddziałem Intensywnej Terapii Kierownik
dr n. med. Mariola Sędzimirska
 
Oddział Chemioterapii Onkologicznej p.o. Kierownik
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
 
Oddział Immunologii Klinicznej Kierownik
dr n. med. Krzysztof Suchnicki
 
Dyżurka lekarska Tel. +48 782 999 711
e-mail : lekarze@dctk.wroc.pl
 
Dietetyk mgr Renata Sławomirska
Tel.: +48 782 999 712
e-mail : dietetyk@dctk.wroc.pl
 

Pion pielęgniarsko-medyczny

Kierownik ds pielęgniarstwa i zespołów techników medycznych mgr Barbara Szymczak
Tel. +48 782 999 701
e-mail : szymczak@dctk.wroc.pl
 
Dyżurka pielęgniarska
Tel. +48 782 999 710
        +48 782 999 735

e-mail : pielegniarki@dctk.wroc.pl
 

Pion Krajowego Banku Dawców Szpiku

P. O. Z-cy dyrektora d/s
Krajowego Banku Dawców Szpiku
mgr Dorota Dera-Joachimiak
Tel. +48 782 999 729
Fax. +48 71 79 119 99

e-mail : bank@dctk.wroc.pl
 

Poradnia Genetyki
i kwalifikacji do Przeszczepiania Szpiku
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
Tel. +48 782 999 707
e-mail : lange@dctk.wroc.pl
 
Poradnia Dawców Szpiku Tel. +48 782 999 714
e-mail: lekarze@dctk.wroc.pl
 
Koordynator poszukiwania
niespokrewnionego dawcy
mgr Dorota Dera-Joachimiak
Tel. +48 782 999 729
Fax. +48 71 79 119 99
e-mail : bank@dctk.wroc.pl
 
Laboratorium Typowania Antygenów Zgodności Tkankowej (HLA) mgr Katarzyna Kościńska
mgr Elżbieta Pietraszek
mgr Ewelina Czykałko
Tel. +48 782 999 727
e-mail: hla@dctk.wroc.pl
   
Pracownie diagnostyczne mgr Jolanta Bocheńska
Tel. +48 782 999 728

Pracownia Immunologiczna
mgr Jolanta Bocheńska

Pracownia Serologii i Wirusologii
mgr Anna Siemieńska

Pracownia Zamrażania Materiału Transplantacyjnego
mgr inż. Edyta Koćwin

Pracownia Obróbki Szpiku i Materiału Transplantacyjnego
dr Dorota Dłubek

Pion poradni

Kierownik dr n. med. Krzysztof Suchnicki
Tel. +48 782 999 703
e-mail : rejestracja@dctk.wroc.pl

Poradnia Hematologiczna z Poradnią Nowotworów Krwi
dr n. med. Mariola Sędzimirska

Poradnia Transplantologiczna z Poradnią Transplantologii Szpiku
dr n. med. Krzysztof Suchnicki

Poradnia Onkologiczna z Poradnią Chemioterapii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange

Poradnia Immunologiczna
Konsultant: dr n. med. Krzysztof Suchnicki

Pracownia Cytoaferezy
Tel. +48 782 999 709

Ośrodek badawczo-rozwojowy

Kierownik mgr inż. Alicja Hetnar
Tel. +48 71 79 119 87
e-mail : hetnar@dctk.wroc.pl