Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Struktura organizacyjna

Pion administracyjny
Dyrektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
Tel. +48 71 78 313 75
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : lange@dctk.wroc.pl
 
z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji
mgr Arkadiusz Miszuk
z-ca Dyrektora ds. Marketingu
mgr Joanna Waluchowska
Tel/fax +48 71 79 119 85
Główna Księgowa Bożena Kantecka
Tel. +48 71 78 313 72
e-mail : ksiegowosc@dctk.wroc.pl
 
z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Zespołu Techników Medycznych, Polityki Kadrowej i Administracji mgr Barbara Szymczak
Tel. +48 71 79 230 27
e-mail : szymczak@dctk.wroc.pl
 
Główny Specjalista ds. Administracji
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Michał Molenda
Tel. +48 71 79 119 87
e-mail : prawnik@dctk.wroc.pl
 
Dział Księgowości mgr Halina Kosatka
Tel. +48 71 78 313 72
e-mail : kosatka@dctk.wroc.pl
Katarzyna Mochorowska
Tel. +48 71 78 313 72
 
Dział Kadr mgr Monika Romanowska
Tel. +48 71 78 313 70
e-mail : kadry@dctk.wroc.pl
              place@dctk.wroc.pl
 
Dział Statystyki Medycznej e-mail : statystyka@dctk.wroc.pl
Tel. +48 71 79 119 85
 
Archiwum mgr Joanna Lutosławska
Maria Kucharska
Tel. +48 71 79 119 88
e-mail : archiwum@dctk.wroc.pl
 
Dział rozliczeń Patrycja Bratos
Tel. +48 71 78 313 73
e-mail : rozliczenianfz@dctk.wroc.pl
mgr Katarzyna Siniawska
Tel. +48 71 78 313 73
e-mail : rozliczeniamz@dctk.wroc.pl
 
Dział Zamówień Publicznych mgr inż. Irena Kutera
mgr Joanna Linke
Aleksandra Hanczyn

Tel/fax +48 71 79 119 85
e-mail : zamowienia@dctk.wroc.pl
 

Dział Techniczno-Administracyjny mgr inż. Mieczysław Domagalski
Tel. +48 71 79 119 96 
e-mail : domagalski@dctk.wroc.pl
Adrian Preussner
Tel. +48 71 79 119 96
e-mail : inwentaryzacja@dctk.wroc.pl
 
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością Piotr Żabrowski
Tel. +48 71 79 119 87
e-mail : iso@dctk.wroc.pl
 
Dział Informatyki mgr inż. Walenty Szagadin
e-mail : szagadin@dctk.wroc.pl
inż. Krzysztof Białoń
Tel. +48 71 79 119 90
e-mail : bialon@dctk.wroc.pl

inż. Rafał Kurowski
e-mail :  rkurowski@dctk.wroc.pl
Piotr Polański
Tel. +48 71 79 119 96
e-mail :  informatyk@dctk.wroc.pl
 

Sekretariat mgr Marta Wojtal
Tel. +48 71 78 313 75
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : sekretariat@dctk.wroc.pl
               dctk@dctk.wroc.pl
 
Kancelaria Edyta Kant
Anna Zawadzka-Wrona
Tel. +48 71 78 313 79
Fax. +48 71 36 215 12
e-mail : kancelaria@dctk.wroc.pl

Pion szpitalny

Oddział Hematologiczny z Oddziałem Nowotworów Krwi Kierownik
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
 
Oddział Transplantologiczny z Oddziałem Intensywnej Terapii Kierownik
dr n. med. Mariola Sędzimirska
 
Oddział Chemioterapii Onkologicznej p.o. Kierownik
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
 
Oddział Immunologii Klinicznej Kierownik
dr n. med. Krzysztof Suchnicki
 
Dyżurka lekarska Tel. +48 71 78 313 79
e-mail : lekarze@dctk.wroc.pl
 
Dietetyk mgr Renata Sławomirska
Tel.: +48 79 119 80
e-mail : dietetyk@dctk.wroc.pl
 

Pion pielęgniarsko-medyczny

Kierownik ds pielęgniarstwa i zespołów techników medycznych mgr Barbara Szymczak
Tel. +48 71 79 230 27
e-mail : szymczak@dctk.wroc.pl
 
Dyżurka pielęgniarska Tel. +48 71 78 313 78
e-mail : pielegniarki@dctk.wroc.pl
 

Pion Krajowego Banku Dawców Szpiku

P. O. Z-cy dyrektora d/s
Krajowego Banku Dawców Szpiku
mgr Dorota Dera-Joachimiak
Tel/fax. +48 71 79 119 99
e-mail : bank@dctk.wroc.pl
 
Poradnia Genetyki
i kwalifikacji do Przeszczepiania Szpiku
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange
Tel. +48 71 78 313 75
e-mail : lange@dctk.wroc.pl
 
Poradnia Dawców Szpiku dr n. med. Dorota Duda
Tel. +48 71 79 119 82
e-mail: lekarze@dctk.wroc.pl
 
Koordynator poszukiwania
niespokrewnionego dawcy
mgr Dorota Dera-Joachimiak
dr Agnieszka Kobielak
mgr Anna Podolecka
Tel/fax. +48 71 79 119 99
e-mail : bank@dctk.wroc.pl
 
Pracownie typowania antygenów zgodności tkankowej HLA mgr Katarzyna Kościńska
Tel. +48 71 79 119 92
e-mail: hla@dctk.wroc.pl

Pracownia Genetyczna
mgr Katarzyna Kościńska

Pracownia Serologii
mgr Elżbieta Pietraszek
mgr Lucyna Skurjat

Pracownia Biologii Molekularnej
dr Barbara Wysoczańska

Pracownia Badań Komórkowych
mgr Katarzyna Kościńska
 

Centrum Informatyczne mgr inż. Walenty Szagadin
Tel. +48 79 119 90
e-mail : emdis@dctk.wroc.pl
 
Pracownie diagnostyczne mgr Jolanta Bocheńska
Tel. +48 71 78 313 76

Pracownia Immunologiczna
mgr Jolanta Bocheńska

Pracownia Serologii i Wirusologii
mgr Anna Siemieńska

Pracownia Modyfikacji Genetycznej Komórek
dr Dorota Dłubek

Pracownia Zamrażania Materiału Transplantacyjnego
mgr inż. Edyta Koćwin

Pracownia Obróbki Szpiku i Materiału Transplantacyjnego
dr Dorota Dłubek

Pion poradni

Kierownik dr n. med. Krzysztof Suchnicki
Tel. +48 71 78 313 71
e-mail : rejestracja@dctk.wroc.pl

Poradnia Hematologiczna z Poradnią Nowotworów Krwi
dr n. med. Mariola Sędzimirska

Poradnia Transplantologiczna z Poradnią Transplantologii Szpiku
dr n. med. Krzysztof Suchnicki

Poradnia Onkologiczna z Poradnią Chemioterapii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange

Poradnia Immunologiczna
Konsultant: dr n. med. Krzysztof Suchnicki

Pracownia Cytoaferezy
Tel. +48 71 78 313 77

Ośrodek badawczo-rozwojowy

Kierownik mgr inż. Alicja Hetnar
Tel. +48 71 79 119 87
e-mail : hetnar@dctk.wroc.pl