Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Praca


Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

zatrudni na dobrych warunkach

KOORDYNATORA TRANSPLANTACYJNEGO

w zakresie pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczychNasze oczekiwania:

·         Ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk medycznych lub biologicznych.

·         Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w bankach tkanek i komórek lub podmiotach, których przedmiotem działalności są czynności związane z przetwarzaniem, konserwowaniem, przechowywaniem, dystrybucją, pobieraniem lub testowaniem tkanek i komórek ludzkich.

·         Mile widziane ukończone szkolenie dla koordynatorów, potwierdzone zaświadczeniem lub studia podyplomowe dla Koordynatorów Transplantacyjnych.

·         Zaangażowanie w wykonywane obowiązki, aktywność w działaniu, zdolność innowacyjnego i analitycznego myślenia.

·         Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.

Do zakresu zadań koordynatora będzie należało:

·         zapewnienie przestrzegania: wymogów dotyczących pobierania tkanek i komórek ludzkich, kryteriów doboru dotyczących dawcy tkanek i komórek, wykonywania badań laboratoryjnych wymaganych w odniesieniu do dawców, procedur pobierania tkanek i komórek, a także ich przyjmowania do banku tkanek i komórek, wymogów dotyczących przygotowania tkanek i komórek, procedur przetwarzania, testowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek, wymogów dotyczących bezpośredniej dystrybucji określonych tkanek i komórek do odbiorcy,

·         informowanie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek o każdym przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji;

·         prowadzenie stałego monitorowania przestrzegania przez personel banku tkanek i komórek systemu zapewnienia jakości;

·         przekazywanie niezbędnych danych do rejestru banków tkanek i komórek;

·         promocja honorowego dawstwa tkanek i komórek.

Oferujemy:

·         Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwijającej się jednostce,  autoryzowaną przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”.

·         Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w prowadzeniu nowych projektów oraz szkoleniach, co otwiera drogę do specjalizacji lekarskich, laboratoryjnych i pielęgniarskich odpowiednio do podstawowego wykształcenia starającego się oto zatrudnienie.

·         Zapewniamy również pełne możliwości pracy naukowej dla zainteresowanych.

Kandydatów odpowiadających powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty, CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz listu motywacyjnego na adres:
Profesor Andrzej Lange, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 105, Sekretariat.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć kierując zapytania na adres: lange@iitd.pan.wroc.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwracamy nadesłanych dokumentów i rozpatrujemy tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2001 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm."Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

poszukuje
PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

 
Wymagania:
•    poziom wykształcenia: podstawowe/zasadnicze/średnie,
•    kierunek wykształcenia:  bez znaczenia,
•    mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności,
•    doświadczenie w pracy przy sprzątaniu min 1 rok,
•    zdolność do pracy na wysokości do 3 m.,
•    zaangażowanie, dokładność, rzetelność .
 
Zakres czynności:

•    Prace transportowe w zakresie wyładunku i dostawy na oddziały,
•    Wywóz odpadów z oddziałów i komórek organizacyjnych do miejsc ich składowania,
•    Sprzątanie (mycie okien, zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg itp.), bieżące dbanie o czystość pomieszczeń, - wycieranie kurzu, - opróżnianie koszy, - inne zlecone prace porządkowe.
•    Pomoc przy transporcie chorych do badań, zabiegów, izby przyjęć, 

 
Pracownikom oferujemy:
-    Umowę o pracę  na zastępstwo z możliwością stałego zatrudnienia.
 
Osoby zainteresowane i odpowiadające powyższym kryteriom prosimy
o przesłanie swojego CV  na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.
 
Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
poszukuje

SALOWEJ/PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO
 

Wymagania:
•    poziom wykształcenia: podstawowe/zasadnicze/średnie,
•    kierunek wykształcenia:  bez znaczenia,
•    mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności,
•    doświadczenie w pracy przy sprzątaniu min 1 rok,
•    zdolność do pracy na wysokości do 3 m.,
•    zaangażowanie, dokładność, rzetelność .

 
 


Zakres czynności:

•    Prace transportowe w zakresie wyładunku i dostawy na oddziały,
•    Wywóz odpadów z oddziałów i komórek organizacyjnych do miejsc ich składowania,
•    Sprzątanie (mycie okien, zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg itp.), bieżące dbanie o czystość pomieszczeń, - wycieranie kurzu, - opróżnianie koszy, - inne zlecone prace porządkowe.
•    Pomoc przy transporcie chorych do badań, zabiegów, izby przyjęć,

   
 

Pracownikom oferujemy:
-    Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia.

 
 

Osoby zainteresowane i odpowiadające powyższym kryteriom prosimy
o przesłanie swojego CV  na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 
 
Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
  

Konsorcjum, które tworzy: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
zatrudni do realizacji programów wdrożeniowych absolwentów wydziału biologii, biotechnologii lub analityki medycznej w unikalnym w Polsce Laboratorium Propagacji Komórek do Celów Klinicznych. Program badawczy obejmuje hodowle preparatów komórkowych w celu leczenia schyłkowej niewydolności narządowej oraz rekonstrukcje niewykształconych części narządów.

 
 

Nasze oczekiwania:
•    Wykształcenie wyższe (w dziedzinie biologii, biotechnologii lub analityki medycznej).
•    Poprzednie zaangażowanie w kołach naukowych lub pracę (staż, wolontariat) w placówkach naukowych.
•    Zaangażowanie w wykonywane obowiązki i aktywność w działaniu.
•    Dobra organizacji pracy własnej.
•    Zdolność innowacyjnego i analitycznego myślenia.
•    Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
•    Znajomość języka angielskiego.

 
 

Oferujemy:
•    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w rozwijającej się jednostce.
•    Pracę w interdyscyplinarnej dziedzinie jaką jest medycyna regeneracyjna.
•    satysfakcję z potencjału innowacyjnego.
•    Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w prowadzeniu nowych projektów oraz szkoleniach.
•    Pracę naukową zwieńczoną doktoratem.

 
 

Kandydatów odpowiadających powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty:
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz listu motywacyjnego na adres:

 
 

Profesor Andrzej Lange, Laboratorium Kliniczne Instytutu IiTD PAN, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 105, Sekretariat.

 
 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć kierując zapytania na adres: lange@iitd.pan.wroc.pl

 
 

zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwracamy nadesłanych dokumentów i rozpatrujemy tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2001 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm." 
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
we Wrocławiu

zatrudni na dobrych warunkach lekarzy
 

chętnych do pracy z równoczesnym podjęciem specjalizacji z hematologii, immunologii lub transplantologii klinicznej lub specjalistów w tych dziedzinach.
Możliwe jest uczestniczenie w pracach badawczych wykorzystanych dla uzyskania tytułu dr lub dr hab. nauk medycznych.

 
 
CV proszę przesyłać na adres e-mail: kadry@dctk.wroc.pl
tel. 71 78 313 70
Ogłoszenie oferty pracy z dnia: 06.04.2017
 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

zatrudni
INFORMATYKA

Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe – informatyka, elektronika lub pokrewne,
•    Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
•    Biegła znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows: XP, 7, 8, 10,
•    Znajomość zagadnień sieci komputerowych oraz technologii sieciowych, tj. Ethernet, WAN, LAN,
•    Umiejętność pracy w zespole – zaangażowanie, komunikatywność,
•    Wysokorozwinięte zdolności analityczne,
•    Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i koordynowania przebiegu poszczególnych części projektu.

Dodatkowym atutem będzie:
•   Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi, aplikacjami wspomagającymi zarządzanie w jednostkach służby zdrowia (np. InfoMedica, AMMS),
•   Doświadczenie w branży IT- min. 2 lata,
•   Ogólna znajomość jednego z języków programowania (Java , PHP) i baz danych (np. MySQL, Oracle),
•   Znajomość systemów z rodziny Linux i Windows Server 2008 (konfiguracja, administracja), a także technologii Oracle,
•   Znajomość problemów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Pracownikom oferujemy:
•   Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•   Stabilne warunki zatrudnienia,
•   Możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty:
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
 na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.


Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)Ogłoszenie oferty pracy z dnia: 08.08.2016

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

zatrudni
PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA


Wymagania:

•    Wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza,
•    Mile widziane doświadczenie w pracy na oferowanym stanowisku,
•    Umiejętność pracy w zespole,
•    Optymizm, uśmiech i chęć niesienia pomocy,
•    Znajomość języka angielskiego - mile widziana.

Pracownikom oferujemy:
•    Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia.
 

 

Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty:
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
 na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.


Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)