Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Praca


 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

zatrudni na dobrych warunkach lekarza

dobrego specjalistę chorób wewnętrznych

 
 
 
 • w celu określenia stanu narządów wewnętrznych przed planowanym małym zabiegiem chirurgicznym,
 • wytyczania sposobu postępowania z zespołem metabolicznym.Oferujemy:

 • pracę w godzinach popołudniowych – do uzgodnienia,

·         możliwość uczestniczenia w pracach badawczych,

·         dobre wynagrodzenie,

 

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lange@dctk.wroc.pl

lub kontakt telefoniczny pod nr 782 999 707

z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Lange

 

 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
zatrudni na dobrych warunkach lekarzy
 

chętnych do pracy z równoczesnym podjęciem specjalizacji z hematologii, immunologii lub transplantologii klinicznej lub
specjalistów w tych dziedzinach.
 
 
Oferujemy:
•    możliwość specjalizacji w zakresie hematologii, immunologii lub transplantologii klinicznej,
•    możliwość uczestniczenia w pracach badawczych,
•    dobre wynagrodzenie,
•    pracę w dziedzinie medycyny regeneracyjnej w oparciu o unikatowe na skalę europejską Laboratorium Propagacji i Modyfikacji Komórek Macierzystych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt
mailowy lange@dctk.wroc.pl lub telefoniczny pod nr 782 999 707
z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Lange
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

zatrudni

ARCHIWISTĘ

Oczekiwania wobec kandydatów:
 • studia lub szkolenia w zakresie archiwistyki albo
 • studia lub szkolenia w zakresie administracji publicznej i kurs archiwalny I stopnia
 • poświadczenie bezpieczeństwa - mile widziane,
 • znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa archiwalnego, przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz  prawa medycznego,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
 • znajomość teorii i metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem, postępowania z dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt, mile widziana znajomość archiwizacji dokumentacji medycznej,
 • zaangażowanie oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • znajomość obsługi komputera,
 • dokładność i sumienność,
 • asertywność i odporność na stres,
 • umiejętności analityczne.

Zakres zadań:

 • Kontrola i archwizacja dokumentacji szpitala
 • Współpraca z personelem medycznym w zakresie pozyskiwania danych dotyczących leczonych pacjentów i prowadzonej dokumentacji.
 • Kontrola i archiwizowanie dokumentacji medycznej pacjentów obejmujące:
  - Sprawdzanie kompletności przyjmowanej dokumentacji medycznej,
  - Nadzór nad wydawaną dokumentacją medyczną oraz inną zgromadzoną w archiwum,
  - Aktualizacja bazy danych dotyczącej zgromadzonych w Archiwum Historii chorób, zdjęć RTG, oraz pozostałej dokumentacji szpitala,
 • Współpraca oraz dostarczanie danych PTI.
 • Brakowanie dokumentacji archiwalnych.
 • Tworzenie instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej.
 • Tworzenie IRWA.
 • Szkolenie pracowników szpitala z zakresu instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej.
 • Tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych, SOP, korespondencji oraz innych dokumentów związanych z bieżącą pracą archiwum.
   

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju zawodowego;
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty na adres: praca@dctk.wroc.pl podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska. 

Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

    

Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty:

CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  na adres: praca@dctk.wroc.pl

podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 

Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu Poszukuje kandydata na stanowisko 

 

Pełnomocnika ds. ISO.

 

Opis stanowiska:
•  Opracowywanie i nadzorowanie procedur dotyczących uzyskania zaplanowanego poziomu jakości świadczonych usług zdrowotnych.
•  Nadzór i kontrola nad dokumentacją z zakresu zarządzania jakością.
•  Odpowiedzialność za system zewnętrznych i wewnętrznych audytów jakości.
•  Koordynacja działań eliminujących zagrożenia jakościowe w szpitalu.
•  Kontrola i raportowanie wskaźników jakościowych.
•  Rozpatrywanie reklamacji klientów i reklamacji wewnętrznych.
 

Profil kandydata:
•  Wykształcenie wyższe.
•  Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane w ochronie zdrowia).
•  Doświadczenie w opracowywaniu procedur i przygotowaniu dokumentacji na potrzeby certyfikacji ISO 9001.
•  Znajomość metod, technik i narzędzi jakościowych, systemu ISO 9001.
•  Dobrze widziane uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 9001:2008.
•  Znajomość pakietu MS Office.
•  Dobra znajomość języka angielskiego.
•  Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność.
•  Zaangażowanie, dyspozycyjność.
 

Propozycja przyszłego pracodawcy:
•  Umowa o pracę w stabilnej, rozwijającej się jednostce.
•  Realna możliwość rozwoju zawodowego.
•  Odpowiedzialne, samodzielne stanowisko.
•  Ciekawa praca, pełna wyzwań w zaangażowanym, zgranym zespole.
•  Atrakcyjne wynagrodzenie.
 


Osoby zainteresowane i odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praca@dctk.wroc.pl podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"


 

 

 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu Poszukuje kandydata na stanowisko Główna księgowa/Główny księgowy

 

Opis stanowiska:
•  Kształtowanie polityki firmy w zakresie rachunkowości oraz prowadzenie pełnej księgowości jednostki.
•  Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•  Nadzór nad prawidłowym, terminowym zamykaniem kolejnych miesięcy rozliczeniowych.
•  Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT).
•  Sporządzanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (GUS, NBP, US, MZ, UM).
•  Sporządzanie deklaracji i rozliczeń z PFRON.
•  Przygotowywanie raportów na potrzeby Dyrekcji.
•  Współpraca z bankami, urzędami oraz z audytorami zewnętrznymi
•  Organizacja obiegu dokumentów.
•  Monitorowanie zmian prawa podatkowego i zasad księgowości.
•  Zarządzanie podległymi pracownikami z działu księgowości.
•  Współpraca z innymi działami firmy.
•  Prowadzenie projektów wewnętrznych mających na cele usprawnieniu procesów i procedur wewnątrz działu księgowości.
•  Nadzorowanie ewidencji gospodarki magazynowej.

 


Profil kandydata:
•  Wykształcenie wyższe kierunkowe.
•  Dyplom Biegłego Rewidenta mile widziany.
•  Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na takim samym stanowisku.
•  Doskonała praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych.
•  Praktyczna wiedza na temat możliwości pozyskiwania przez jednostkę funduszy ze środków unijnych.
•  Praktyczna znajomość pakietu MS Office (MS Excel zaawansowany).
•  Odporność na stres i umiejętność pracy pod presja czasu.
•  Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne, kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność i wysoka etyka zawodowa.
•  Posiadanie obywatelstwa polskiego.
•  Korzystanie z pełni praw publicznych.
•  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Propozycja przyszłego pracodawcy:
•  Umowa o pracę w stabilnej, rozwijającej się jednostce.
•  Realna możliwość rozwoju zawodowego.
•  Odpowiedzialne, samodzielne stanowisko.
•  Ciekawa praca, pełna wyzwań w zaangażowanym, zgranym zespole.
•  Atrakcyjne wynagrodzenie.

 


Osoby zainteresowane i odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praca@dctk.wroc.pl podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 


Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
 


 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu poszukuje

 

 PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO 

 

 

Wymagania: •  poziom wykształcenia: podstawowe/zasadnicze/średnie, •  kierunek wykształcenia: bez znaczenia, •  mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności, •  doświadczenie w pracy przy sprzątaniu min 1 rok, •  zdolność do pracy na wysokości do 3 m., •  zaangażowanie, dokładność, rzetelność .

 

Zakres czynności: •  Prace transportowe w zakresie wyładunku i dostawy na oddziały, •  Wywóz odpadów z oddziałów i komórek organizacyjnych do miejsc ich składowania, •  Sprzątanie (mycie okien, zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg itp.), bieżące dbanie o czystość pomieszczeń, - wycieranie kurzu, - opróżnianie koszy, - inne zlecone prace porządkowe. •  Pomoc przy transporcie chorych do badań, zabiegów, izby przyjęć, 

 

Pracownikom oferujemy: -  Umowę o pracę na zastępstwo z możliwością stałego zatrudnienia.

 

Osoby zainteresowane i odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praca@dctk.wroc.pl podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 

Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych 

 z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu poszukuje 

SALOWEJ/PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO
 

Wymagania:
•  poziom wykształcenia: podstawowe/zasadnicze/średnie,
•  kierunek wykształcenia: bez znaczenia,
•  mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności,
•  doświadczenie w pracy przy sprzątaniu min 1 rok,
•  zdolność do pracy na wysokości do 3 m.,
•  zaangażowanie, dokładność, rzetelność .
 
 

 Zakres czynności:

•  Prace transportowe w zakresie wyładunku i dostawy na oddziały,
•  Wywóz odpadów z oddziałów i komórek organizacyjnych do miejsc ich składowania,
•  Sprzątanie (mycie okien, zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg itp.), bieżące dbanie o czystość pomieszczeń, - wycieranie kurzu, - opróżnianie koszy, - inne zlecone prace porządkowe.
•  Pomoc przy transporcie chorych do badań, zabiegów, izby przyjęć,
   
 

Pracownikom oferujemy:
-  Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia.

 
 

Osoby zainteresowane i odpowiadające powyższym kryteriom prosimy
o przesłanie swojego CV na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.


 
 

 Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 

 Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych we Wrocławiu zatrudni na dobrych warunkach lekarzy 

  

 chętnych do pracy z równoczesnym podjęciem specjalizacji z hematologii, immunologii lub transplantologii klinicznej lub specjalistów w tych dziedzinach. Możliwe jest uczestniczenie w pracach badawczych wykorzystanych dla uzyskania tytułu dr lub dr hab. nauk medycznych. 

 

 

 CV proszę przesyłać na adres e-mail: kadry@dctk.wroc.pl tel. 71 78 313 70 


Ogłoszenie oferty pracy z dnia: 06.04.2017

 
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
zatrudni
INFORMATYKA  
Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe – informatyka, elektronika lub pokrewne,
•    Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
•    Biegła znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows: XP, 7, 8, 10,
•    Znajomość zagadnień sieci komputerowych oraz technologii sieciowych, tj. Ethernet, WAN, LAN,
•    Umiejętność pracy w zespole – zaangażowanie, komunikatywność,
•    Wysokorozwinięte zdolności analityczne,
•    Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i koordynowania przebiegu poszczególnych części projektu.

Dodatkowym atutem będzie:
•   Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi, aplikacjami wspomagającymi zarządzanie w jednostkach służby zdrowia (np. InfoMedica, AMMS),
•   Doświadczenie w branży IT- min. 2 lata,
•   Ogólna znajomość jednego z języków programowania (Java , PHP) i baz danych (np. MySQL, Oracle),
•   Znajomość systemów z rodziny Linux i Windows Server 2008 (konfiguracja, administracja), a także technologii Oracle,
•   Znajomość problemów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Pracownikom oferujemy:
•   Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•   Stabilne warunki zatrudnienia,
•   Możliwość rozwoju zawodowego.

 
 
Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty:
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
 na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) 

 

Ogłoszenie oferty pracy z dnia: 08.08.2016
 
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
zatrudni
PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA

Wymagania:

•    Wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza,
•    Mile widziane doświadczenie w pracy na oferowanym stanowisku,
•    Umiejętność pracy w zespole,
•    Optymizm, uśmiech i chęć niesienia pomocy,
•    Znajomość języka angielskiego - mile widziana.

Pracownikom oferujemy:
•    Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia.
 

 

Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty:
CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
 na adres: praca@dctk.wroc.pl
podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają zgodę na przetwarzanie danych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)