Współczesne leczenie chorób nowotworowych krwi

Każdego dnia nasz Zespół skutecznie podejmuje wyzwania stawiane przez medycynę XXI wieku dzięki bieżącemu wykorzystaniu zdobyczy biologii komórki i warunkujących chorobę genów osiąganych w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD. Szczęśliwie obie jednostki są kierowane przez tego samego lekarza i pracownika nauki - prof. Andrzeja Lange.

30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku 30 kroków do nowego życia 30 dni do nowego początku

Podaruj nowe życiePodaruj nowe życie

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
www.dawcy-szpiku.pl

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Wybierz poradnię:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych

Poradnia Hematologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Immunologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Onkologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Transplantologiczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Poradnia Genetyczna:

Rejestracja: 71 7831371

Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Wejście "C", wysoki parter, pokój nr 42

Praca

 

 

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
tel. 071/78 313 75, faks 071/362 15 12, e-mail: sekretariat@dctk.wroc.pl., www.dctk.wroc.pl
poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. płac

Miejsce pracy: Wrocław

 

 

Opis stanowiska:

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pracownikiem Sekcji Płac Działu Polityki Kadrowo-Płacowej.

 

 

Kluczowe zadania:

 • naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy w tym w podmiotach leczniczych;
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło;
 • naliczanie i rozliczania ryczałtów samochodowych;
 • naliczanie podatku od osób fizycznych;
 • naliczanie wynagrodzeń oaz zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego oraz z ubezpieczenia wypadkowego, także zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych;
 • naliczanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz jego ochrony;
 • naliczanie Funduszu Pracy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższego;
 • co najmniej 3 letniego stażu pracy na stanowisku dotyczącym naliczania płac oraz naliczania i rozliczania nieobecności;
 • samodzielności i aktywności w wykonywaniu pracy;
 • dobrej znajomości programu Word, Excel i Płatnik;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programu InfoMedica;
 • znajomości Rozporządzenia Ministra Pracy, a także innych przepisów prawa związanych z wykonywanym zawodem.
   

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • stabilną pracę w prestiżowej, dużej organizacji o szeroko rozpoznawalnej marce;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności;
 • dobrą atmosferę pracy w sympatycznym zespole;
 • wsparcie w rozwoju i doskonaleniu zawodowym – podnoszące kwalifikacje;
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku, opieki nad dziećmi i wiele innych);
 • pracę w doskonale skomunikowanej lokalizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (wraz z nr telefon);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Uwaga! Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ul. Grabiszyńska 105 53-439 Wrocław Sekretariat Dyrektora, pok. nr 17.

 

Na kopercie musi być zamieszczone:

 • Imię i nazwisko kandydata;
 • Adres;
 • Adnotacja „Kandydata na stanowisko: Specjalista ds. płac.”.

Można także wysłać e-mailem na adres: kadry@dctk.wroc.pl, lub szymczak@dctk.wroc.pl

 

CV i list motywacyjny prosimy przesłać do 22 października 2018 r.

Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

 


 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
 z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku


ogłasza nabór na wolne stanowisko


Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej
do pracowni genetycznej

 

Zakres obowiązków:

 

 • wykonywania badań CGH,
 • profilu transkrypcyjnego z użyciem NGS,
 • badanie mutacji genów dedykowanych poszczególnym typom białaczek
 • badanie chimeryzmu poprzeszczepowego

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (analityka medyczna, biotechnologia, biologia).
 • Doświadczenie w pracy metodami genetycznymi: PCR, izolacja kwasów nukleinowych (RNA, DNA), elektroforeza
 • Umiejętność obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych (pipety, termocyklery, wirówki, aparaty do elektroforezy).
 • Znajomość języka angielskiego na min. poziomie powalającym swobodne rozumienie protokołów laboratoryjnych i publikacji z zakresu wykonywanych czynności i oznaczeń.
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki i aktywność w działaniu.
 • Dobra organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presja czasu.
 • Zdolność innowacyjnego i analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Chęć pracy naukowej

Dodatkowo mile widziane (nieobowiązkowo):

 • Znajomość technik sekwencjonowania (Sanger, NGS)
 • Znajomość technik mikromacierzy (CGH, ekspresja)
 • Umiejętność obróbki bioinformatycznej wyników
 • Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie odpowiednie do regulacji w górnym przedziale widełek (w zależności od umiejętności).
 • Udział w pracach badawczych, dodatkowo gratyfikowany
 • Możliwość rozwoju kariery naukowej.

Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty na adres: praca@dctk.wroc.pl podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 

W przesłanych  dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:

 

 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Asystent diagnostyki laboratoryjnej
 2. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 została wyrażona dobrowolnie i że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej (podpisane pismo) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres praca@dctk.wroc.pl
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji i że mogę w dowolnym momencie tę zgodę wycofać.

 

 


 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
zatrudni
KIEROWNIKA APTEKI SZPITALNEJ

 

Wymagania:
 

 

 • Wykształcenie wyższe farmaceutyczne.
 • Staż pracy uprawniający do pełnienia obowiązków kierownika Apteki – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualnie: 5 lat , albo 3 lata w przypadku posiadania specjalizacji)
 • Dodatkowym atutem będzie co najmniej 2-letnia praca w aptece szpitalnej i znajomość ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz posiadanie specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej lub szpitalnej,
 • Gotowość do organizacji i pracy w Pracowni Leków Cytostatycznych – po jej uruchomieniu,
 • Dobra obsługa komputera oraz znajomość programu komputerowego przydatnego do pracy w aptece,
 • Umiejętność współpracy z pracownikami Szpitala , dobra organizacja pracy i zaangażowanie w jej wykonywanie,
 • Wysokie zdolności analityczne, komunikacyjne oraz interpersonalne,
 • Kreatywność, otwartość, inicjatywa w działaniu oraz zaangażowanie.

Pracownikom oferujemy:

 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia.

Osoby odpowiadające powyższym kryteriom prosimy o przesłanie swojej oferty na adres: praca@dctk.wroc.pl podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska.

 

W przesłanych  dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:
 

 

 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownika Apteki Szpitalnej.
 2. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 została wyrażona dobrowolnie i że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej (podpisane pismo) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres praca@dctk.wroc.pl
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji i że mogę w dowolnym momencie tę zgodę wycofać.

 

 


 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

 

zatrudni lekarzy
na umowie kontraktowej do pełnienia dyżurów lekarskich  

 
Pełnienie dyżurów lekarskich na oddziałach  szpitalnych  obejmuje :

 • 30 łóżkowy  Oddział Hematologiczny
 • 6 łóżkowy  Oddział Intensywnego Nadzoru Transplantacyjnego

Obowiązek spoczywający na lekarzu dyżurnym to ogólny nadzór internistyczny, oraz działania interwencyjne w oparciu o Oddział Intensywnej Opieki Medycznej funkcjonujący w tym samym budynku.

 

Od lekarza dyżurującego wymagana jest specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 

Warunki płacowe : 

 • dyżur w dni powszednie -  100 zł ,- brutto za godzinę,
 • dyżur w dni wolne od pracy i dni świąteczne -120 zł, - brutto za godzinę,

Dodatkowe możliwości dla zatrudnionych do pracy lekarzy, to realizacja staży specjalistycznych w obszarze hematologii, immunologii  oraz  transplantologii klinicznej.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt
mailowy kadry@dctk.wroc.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 782 999 702

 

W przesłanych  dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:
 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław,    ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko  Lekarza.
 2. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 została wyrażona dobrowolnie i że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej (podpisane pismo) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@dctk.wroc.pl
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji i że mogę w dowolnym momencie tę zgodę wycofać.

 

 

 


 

 Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku prof. dr hab. Andrzej Lange


zatrudni od zaraz:

 • lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, hematologii, immunologii lub transplantologii klinicznej,
 • lekarzy chcących rozpocząć specjalizacje z ww. dziedzin.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
 • dobre warunki finansowe,
 • poszerzenie umiejętności zawodowych oraz rozwoju naukowego,
 • współpracę z ośrodkami o podobnym profilu,
 • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • samodzielność działania.

Wymagania:

 

zaangażowanie i inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dyspozycyjność.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt
mailowy kadry@dctk.wroc.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 782 999 702

 

W przesłanych  dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści:
 1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław,    ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko  Lekarza.
 2. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 została wyrażona dobrowolnie i że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie o tym administratora w formie pisemnej (podpisane pismo) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kadry@dctk.wroc.pl
 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz, 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, moich danych osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów przyszłych rekrutacji i że mogę w dowolnym momencie tę zgodę wycofać.